Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej ujęciem na terenie Leśnego Ogrodu Botanicznego MARSZEWO w Gdyni dz nr 32 obr. 0024 Pustki Cisowskie


ROD.6341.1.15.2017.AN                                                                              Gdynia, 14.11.2017 r.
 
                                                             INFORMACJA
 
Zgodnie z art. 127 ust. 6, Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jedn. Dz .U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.), Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni, złożony w dniu 13.10.2017 r. i uzupełniony w dniu 7.11.2017 r. w sprawie: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych ujęciem zlokalizowanym na terenie Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni (dz. nr 32 obręb 0024 Pustki Cisowskie) w ilości:
Q śr d = 19,0 m3/24h (średnio w roku), Q max h = 8,5 m3/h,    Q rmax =6935 m3/rok.
 
 
 
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na:
·         na tablicy ogłoszeń Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24 (V piętro) obok pokoju 521;
·         w Biuletynie Informacji Publicznej tut. organu pod adresem: http://www.gdynia.pl/bip
na okres 14 dni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Andrzej Narwojsz
Data wytworzenia informacji: 14.11.2017
Data udostępnienia informacji: 14.11.2017