Informacja w sprawie pwp dla stacji paliw Shell Polska Sp. z o.o.przy ulicy Chylońskiej 110 A


  
 
ROD.6341.3.5.2017.KP
                                                                                                     Gdynia, 19.05.2017 r.
                                                        INFORMACJA
 
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami) Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni informuje o wszczęciu postępowania na wniosek SHELL POLSKA Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02 – 366 Warszawa, złożony poprzez pełnomocnika Pana Mirosława Piątkowskiegoz Gdańska, w sprawie udzielenia:
 
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w  Gdyni, poprzez istniejącą studzienkę przyłączeniową S1ist, i projektowane przyłącze kanalizacyjne DN 160, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z obiektów stacji paliw Shell Polska Sp. z o.o., zlokalizowanych na terenie dz. 728 obręb 0010 Chylonia przy ulicy Chylońskiej 110 A (tj. zadaszonej płyty szczelnej w rejonie dystrybutorów, studzienek nadzbiornikowych oraz pawilonu obsługi klienta), na okres 4 lat.
 
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na:
-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, (V piętro obok pok. nr 521);
-  na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Kalina Pieczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Kalina Pieczyńska
Data wytworzenia informacji: 19.05.2017
Data udostępnienia informacji: 19.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.05.2017 14:43 Korekta Kalina Pieczyńska