18 Ogólnopolski Konkurs Twórczego Używania Umysłu Wyspa Zagadek 2018

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że 05 marca 2018 r. Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne "Wyspa" złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: 18 Ogólnopolski Konkurs Twórczego Używania Umysłu Wyspa Zagadek 2018 z terminem realizacji od 09 kwietnia do 04 lipca 2018r.

Rodzaj zadania publicznego: art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Koszt realizacji zadania: 29.000,00 zł
Wysokość dotacji: 10.000,00 zł
 
Ewentualne uwagi do w/w oferty można zgłaszać w terminie do dnia 25 marca 2018 r. drogą elektroniczną na adres:

wydz.edukacji@gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Data wytworzenia informacji: 19.03.2018
Data udostępnienia informacji: 19.03.2018