Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia - emisja do powietrza

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pok. 517
Tel. 58-66-88-480
fax 58 66 88 470
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1) Zgłoszenie instalacji powinno zawierać informacje zgodnie z art. 152 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.672 ze zm.).
2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej 
sposób załatwienia sprawyJeśli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, można przystąpić do eksploatacji instalacji. Dla nowej instalacji organ może wyrazić sprzeciw w formie decyzji. 
opłaty120 zł

Płatności:
* przelew na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni
PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub

* gotówką:
- w kasach Urzędu przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
- z podaniem przedmiotu opłaty w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO Bank Polski S.A. odbywają się bezprowizyjnie)
czas załatwienia sprawy30 dni
inne informacjeZgłoszenia instalacji należy dokonać przed rozpoczęciem jej eksploatacji, a dla instalacji istniejących, w ciągu 6 miesięcy od dnia , w którym instalacja została objęta tym obowiązkiem. Instalacje, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, wymienione zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. (Dz. U. z 2010r. nr 130 poz.880)  
tryb odwoławczyOd decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w ciągu czternastu dni od dnia jej doręczenia , za pośrednictwem tutejszego organu 
podstawa prawnaArt. 152 ust. 1, 4 i 5. Prawa ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.672 ze zm.)
Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: bfrankowski
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Dziecielska
Data wytworzenia informacji: 29.10.2010
Data udostępnienia informacji: 29.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.12.2016 16:13 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
15.07.2016 09:16 Aktualizacja treści Anna Małkowska
14.07.2016 14:53 Aktualizacja treści Anna Małkowska
14.07.2016 14:39 Aktualizacja treści Anna Małkowska
14.07.2016 09:56 Korekta Iwona Pichola
15.06.2016 11:54 Korekta Iwona Pichola
15.06.2016 11:20 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
06.08.2015 15:13 Aktualizacja treści Elżbieta Rybicka
08.04.2015 11:43 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
03.04.2015 12:22 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
27.03.2015 15:49 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
28.11.2014 09:31 Aktualizacja treści Anna Małkowska
14.11.2014 11:35 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
29.05.2013 10:52 Aktualizacja treści Anna Małkowska
29.05.2013 10:50 Aktualizacja treści Anna Małkowska
19.01.2012 15:40 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
19.01.2012 15:28 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
09.09.2011 18:44 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
08.11.2010 10:41 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
29.10.2010 10:42 Korekta Dorota Marszałek Jalowska