Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Gospodarki Odpadami
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
ul. 10 Lutego 33 (Dom Rzemiosła - pok. 304)
Tel. 58-77-23-508
        58-77-23-509
fax 58 77 23 510
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyWniosek przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia oraz sposobu rejestracji (Dz.U. z 2001 r., Nr 152, poz. 1734) 
sposób załatwienia sprawyWpis 
opłatyWpis do rejestru jest bezpłatny.
W przypadku, kiedy Wnioskodawca życzy sobie uzyskać zaświadczenie o wpisie do w/w rejestru powinien złożyć stosowny wniosek i wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.
czas załatwienia sprawyNiezwłocznie
tryb odwoławczyNie dotyczy 
podstawa prawnaart. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.)w związku z art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r., Nr 16 poz. 154). 
drukiwniosek - zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: bfrankowski
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Ruszel
Data wytworzenia informacji: 10.02.2010
Data udostępnienia informacji: 21.07.2006
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2015 09:18 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
30.03.2015 14:44 Aktualizacja treści Damian Kleina
15.07.2013 10:53 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
05.03.2013 13:30 Zmiana załącznika Katarzyna Łoposzko
05.03.2013 13:28 Aktualizacja treści Katarzyna Łoposzko
14.02.2013 15:41 Aktualizacja treści Damian Kleina
07.08.2012 09:18 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
23.01.2012 13:36 Zmiana załącznika Katarzyna Łoposzko
04.08.2011 13:43 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
02.11.2010 13:56 Korekta Dorota Marszałek Jalowska