Zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój nr 515
Tel. 58-66-88-482
        58-66-88-480
fax 058 66 88 470
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1) wniosek
2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej 
sposób załatwienia sprawy- wnisek składa się w kancelarii ogólnej Urzedu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub kancelarii BIS przy ul. 10 Lutego 24 (PLO)
- zaświadczenie odbiera się w pokoju nr 515 przy ul. 10 Lutego 24 lub otrzymuje się korespondencyjnie 
opłaty17 zł za zaświadczenie

Płatności:
* przelew na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni
PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub

* gotówką w kasach PKO Bank Polski S.A. w siedzibie UM Gdyni AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54

* gotówką w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO Bank Polski S.A. odbywają się bezprowizyjnie)
czas załatwienia sprawyZałatwienie sprawy następuje niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca.
inne informacjeWspółpraca z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Wydziałem Dochodów, Wydziałem Spraw Społecznych 
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawnaart. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Marszałek Jalowska
Data wytworzenia informacji: 09.09.2011
Data udostępnienia informacji: 29.08.2003
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.07.2016 12:29 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
09.03.2016 14:03 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
16.02.2016 15:18 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
10.08.2015 14:03 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
14.11.2014 11:52 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
21.02.2014 13:28 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
18.04.2013 12:38 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
09.01.2013 08:28 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
09.01.2013 08:24 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
09.09.2011 19:14 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski