Wydawanie zezwolenia na transport odpadów

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Gospodarki Odpadami
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
ul. 10 Lutego 33 (Dom Rzemiosła - pok. 304)
Tel. 58-77-23-508
        58-77-23-509
fax 58 77 23 510
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8:00-16:00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1) Wniosek należy przygotować zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) w związku z art. 233 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.),
2) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej,
3) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 
sposób załatwienia sprawydecyzja 
opłaty1) 616 zł za zezwolenie
2) 308 zł za zmianę zezwolenia

Płatności:
* przelew na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub
* gotówką z określeniem przedmiotu wpłaty w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO Bank Polski S.A. odbywają się bezprowizyjnie)
czas załatwienia sprawyzgodnie z KPA do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
inne informacjeUzyskanie zezwolenia nie dotyczy wytwórcy odpadów, który transportuje wytworzone przez siebie odpady lub zbiera wytworzone odpady w miejscu ich wytworzenia. 
tryb odwoławczyw terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku 
podstawa prawnaart. 28. ust. 1, 2, 3, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185. poz. 1243 ze zm.);
art. 233 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.);
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923); art. 104 i 107 KPA 
drukiwniosek-transport odpadów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: bfrankowski
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Ruszel
Data wytworzenia informacji: 10.02.2010
Data udostępnienia informacji: 17.07.2006
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2015 09:17 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
30.03.2015 14:41 Aktualizacja treści Damian Kleina
12.02.2015 09:13 Zmiana załącznika Katarzyna Łoposzko
12.02.2015 09:12 Aktualizacja treści Katarzyna Łoposzko
15.07.2013 10:50 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
07.05.2013 12:38 Aktualizacja treści Katarzyna Łoposzko
05.03.2013 13:07 Aktualizacja treści Katarzyna Łoposzko
05.03.2013 11:32 Aktualizacja treści Katarzyna Łoposzko
05.03.2013 11:28 Zmiana załącznika Katarzyna Łoposzko
14.02.2013 15:21 Aktualizacja treści Damian Kleina
25.01.2013 12:38 Aktualizacja treści Damian Kleina
25.01.2013 12:37 Aktualizacja treści Damian Kleina
07.08.2012 09:17 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
23.01.2012 13:30 Zmiana załącznika Katarzyna Łoposzko
04.08.2011 13:39 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
29.10.2010 13:30 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
29.10.2010 13:27 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska