Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Gospodarki Odpadami
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
ul. 10 Lutego 33 (Dom Rzemiosła - pok. 304)
Tel. 58-77-23-508
        58-77-23-509
fax 58 77 23 510
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8:00-16:00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1) Wniosek należy przygotować zgodnie z art. 42 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).
Do wniosku należy dołączyć:
1)Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu,na którym będą magazynowane odpady,
2) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Zaleca się dołączenie:
1) Aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej. 
sposób załatwienia sprawydecyzja 
opłaty1) 616 zł za zezwolenie
2) 308 zł za zmianę zezwolenia

Płatności:
* przelew na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub
* gotówką z określeniem przedmiotu wpłaty w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO Bank Polski S.A. odbywają się bezprowizyjnie)
czas załatwienia sprawyzgodnie z KPA do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
tryb odwoławczyw terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. 
podstawa prawnaart. 42 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923), art. 104 i 107 KPA 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: bfrankowski
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Ruszel
Data wytworzenia informacji: 10.02.2010
Data udostępnienia informacji: 17.07.2006
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2015 09:17 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
30.03.2015 14:42 Aktualizacja treści Damian Kleina
12.02.2015 09:15 Aktualizacja treści Katarzyna Łoposzko
15.07.2013 10:51 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
07.05.2013 12:40 Aktualizacja treści Katarzyna Łoposzko
07.05.2013 12:39 Aktualizacja treści Katarzyna Łoposzko
05.03.2013 13:06 Aktualizacja treści Katarzyna Łoposzko
14.02.2013 15:25 Aktualizacja treści Damian Kleina
14.02.2013 15:24 Aktualizacja treści Damian Kleina
25.01.2013 12:50 Aktualizacja treści Damian Kleina
25.01.2013 12:46 Aktualizacja treści Damian Kleina
07.08.2012 09:17 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
23.01.2012 13:31 Zmiana podstawy prawnej Katarzyna Łoposzko
04.08.2011 13:40 Dodanie informacji Dorota Marszałek Jalowska
29.10.2010 13:33 Korekta Dorota Marszałek Jalowska