Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Gospodarki Odpadami
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
ul. 10 Lutego 33 (Dom Rzemiosła - pok. 304)
Tel. 58-77-23-508
        58-77-23-509
fax 58 77 23 510
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1) Wniosek należy przygotować zgodnie z art. 184 ust. 2, 2a, 2b, 3, 4, 5 Prawa Ochrony Środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2016r., poz. 672 ze zmianami).
2) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 
sposób załatwienia sprawydecyzja 
opłatyOpłata skarbowa za pozwolenie wynosi 2011 zł (dla mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy opłata wynosi 506 zł),

Płatności:
* przelew na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub
* gotówką z określeniem przedmiotu wpłaty w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO Bank Polski S.A. odbywają się bezprowizyjnie)
czas załatwienia sprawyzgodnie z KPA do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
tryb odwoławczyw terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku 
podstawa prawnaArt. 180 ust. 3, art. 180a, art. 181 ust.1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art.188 ust. 1, 2, 2a, 2b, 5 i art. 378 ust .1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm.); rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: bfrankowski
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Ruszel
Data wytworzenia informacji: 29.10.2010
Data udostępnienia informacji: 17.07.2006
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2015 09:16 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
30.03.2015 14:43 Aktualizacja treści Damian Kleina
02.12.2013 11:59 Aktualizacja treści Katarzyna Łoposzko
15.07.2013 10:55 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
07.05.2013 12:41 Aktualizacja treści Katarzyna Łoposzko
05.03.2013 13:03 Aktualizacja treści Katarzyna Łoposzko
05.03.2013 11:04 Aktualizacja treści Katarzyna Łoposzko
14.02.2013 15:39 Aktualizacja treści Damian Kleina
25.01.2013 12:59 Aktualizacja treści Damian Kleina
07.08.2012 09:19 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
05.09.2011 14:52 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
02.11.2010 13:42 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
29.10.2010 10:41 Korekta Dorota Marszałek Jalowska