Wydawanie lub wymiana kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój nr 515
Tel. 58-66-88-480 wew. 8480
        58-66-88-482 wew. 8482
fax fax 058 66 88 470
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  w godzinach: 8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1)Wniosek
2) W zależności od rodzaju usługi:
- zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb uprawniające do uzyskania karty
- poświadczenie posiadania karty lub stara karta w przypadku wymiany lub wydania duplikatu karty
3) aktualna fotografia
4) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie karty 
sposób załatwienia sprawy- Wniosek o wydanie karty wędkarskiej składa się w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub kancelarii BIS przy ul. 10 Lutego 24 (budynek PLO) wraz z wymaganymi załącznikami.
- Kartę odbiera się w pokoju nr 515 przy ul. 10 Lutego 24 w godzinach od 8.00 do 16.00 lub otrzymuje korespondencyjnie. 
opłaty10 zł za wydanie karty wędkarskiej / łowiectwa podwodnego

Nr konta bankowego Urzędu Miasta Gdyni:
PKO BP SA 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
czas załatwienia sprawybez zbędnej zwłoki
inne informacjebrak 
tryb odwoławczybrak 
podstawa prawna- Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2015r. poz. 652),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 ze zm.) 
druki

wniosek - karta wędkarska
wniosek - wymiana / duplikat karty wędkarskiej
wniosek - karta łowiectwa podwodnego
wniosek - wymiana/duplikat karty łowiectwa podwodnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 15.03.2010
Data udostępnienia informacji: 18.10.2005
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.04.2016 10:17 Aktualizacja treści Agata Lipińska
29.03.2016 11:10 Aktualizacja treści Agata Lipińska
24.03.2016 11:25 Aktualizacja treści Agata Lipińska
24.03.2016 11:01 Aktualizacja treści Agata Lipińska
24.03.2016 10:58 Aktualizacja treści Agata Lipińska
24.03.2016 10:57 Aktualizacja treści Agata Lipińska
24.03.2016 10:56 Aktualizacja treści Agata Lipińska
24.03.2016 10:29 Aktualizacja treści Agata Lipińska
16.02.2016 15:19 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
14.09.2015 09:46 Korekta Adam _Majewski
14.09.2015 09:43 Aktualizacja treści Adam _Majewski
10.08.2015 14:17 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
14.11.2014 11:57 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
21.02.2014 14:39 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
28.05.2013 17:40 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
18.04.2013 12:39 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
09.09.2011 19:03 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
18.03.2011 10:10 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska