Ustalanie linii brzegu dla wód z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych oraz wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 517

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniwedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 668-84-80

Fax: 58 668-84-70
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  • wniosek + projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, zawierający opis i mapę, zgodnie z art. 15 ust. 3 Ustawy Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)
  • oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia
Sposób załatwienia sprawy: decyzja
Opłaty: Złożenie wniosku wraz z załącznikami oraz wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.
Opłata za za pełnomocnictwo (do jednej sprawy) - 17 zł.
Czas załatwienia sprawy: zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy: od decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
Podstawa prawna: Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)
Inne informacje: Kompetencje starosty określa art. 15 ust. 2 punkt 3 ustawy Prawo wodne.
- Marszałek Województwa ustala linię brzegu dla wód granicznych i śródlądowych dróg wodnych.
- Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ustala linię brzegu dla morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Justyna Laskowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 09.09.2011
Data udostępnienia informacji: 04.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.05.2017 14:22 Korekta Michał Kowalski
04.05.2017 14:23 Aktualizacja treści Justyna Laskowska