Ustalanie linii brzegu dla wód z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych oraz wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój nr 517
Tel. 58-66-88-480
fax (0-58)668-84-70
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentywniosek + projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, zawierający opis i mapę, zgodnie z art. 15 ust. 3 Ustawy Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zm.)
- oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia
 
sposób załatwienia sprawydecyzja 
opłatyZłożenie wniosku wraz z załącznikami oraz wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.
17 zł za pełnomocnictwo (do jednej sprawy)
czas załatwienia sprawyzgodnie z Kpa do 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
inne informacjeKompetencje starosty określa art. 15 ust. 2 punkt 3 ustawy Prawo wodne.
- Marszałek Województwa ustala linię brzegu dla wód granicznych i śródlądowych dróg wodnych.
- Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ustala linię brzegu dla morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego.
 
tryb odwoławczyod decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia 
podstawa prawnaUstawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: bfrankowski
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Laskowska
Data wytworzenia informacji: 09.09.2011
Data udostępnienia informacji: 09.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.12.2016 09:26 Korekta Justyna Laskowska
15.12.2015 12:32 Aktualizacja treści Anna Małkowska
15.12.2015 12:31 Aktualizacja treści Anna Małkowska
07.08.2015 10:17 Aktualizacja treści Justyna Laskowska
07.04.2015 12:11 Aktualizacja treści Justyna Laskowska
07.04.2015 12:07 Aktualizacja treści Justyna Laskowska
29.05.2013 11:14 Aktualizacja treści Anna Małkowska
09.09.2011 18:58 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski