Rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój nr 515
Tel. 58-66-88-480 wew. 8480
        58-66-88-482 wew. 8482
fax 058 66 88 470
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1)Wniosek
2)Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 
sposób załatwienia sprawyWniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego składa się w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub kancelarii BIS przy ul. 10 Lutego 24 (budynek PLO).

Wniosek powinien zawierać:
- imię, nazwisko albo nazwę oraz adres posiadacza sprzętu pływającego
- rodzaj sprzętu pływającego
- wymiary (długość/szerokość)

Zaświadczenie o rejestracji sprzętu pływającego odbiera się w pokoju nr 515 przy ul. 10 Lutego 24 lub otrzymuje korespondencyjnie. 
opłaty17 zł - opłata za wydanie zaświadczenia o rejestracji łodzi

Nr konta bankowego Urzędu Miasta Gdyni:
PKO BP 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
czas załatwienia sprawyWnioski są rozpatrywane i rejestrowane bez zbędnej zwłoki.
inne informacjebrak 
tryb odwoławczyNie dotyczy 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2015r. poz. 652),
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 ze zm.)  
druki

wniosek - rejestracja łodzi

wniosek - rejestracja łodzi (zaświadczenie)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: bfrankowski
Ostatnio zmodyfikował: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 09.09.2011
Data udostępnienia informacji: 18.10.2005
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.03.2016 11:26 Aktualizacja treści Agata Lipińska
24.03.2016 11:12 Aktualizacja treści Agata Lipińska
24.03.2016 11:12 Aktualizacja treści Agata Lipińska
24.03.2016 11:11 Aktualizacja treści Agata Lipińska
24.03.2016 11:10 Aktualizacja treści Agata Lipińska
24.03.2016 11:06 Aktualizacja treści Agata Lipińska
24.03.2016 11:05 Aktualizacja treści Agata Lipińska
24.03.2016 10:52 Aktualizacja treści Agata Lipińska
09.03.2016 14:05 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
16.02.2016 15:21 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
14.09.2015 09:53 Korekta Adam _Majewski
10.08.2015 14:18 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
14.11.2014 11:58 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
21.02.2014 14:43 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
28.05.2013 17:59 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
18.04.2013 12:41 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
09.01.2013 08:29 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
09.01.2013 08:27 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
09.09.2011 18:47 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski