Projekty robót geologicznych - zatwierdzanie

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój nr 518
Tel. 58-66-88-490 wew. 8490
fax 58 66 88 470
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyWniosek wraz z załącznikami.
Do wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych należy dołączyć 2 egz. projektu i dowód wniesienia opłaty skarbowej. We wniosku należy zamieścić informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane 
sposób załatwienia sprawyDecyzja 
opłaty10 zł płatne przed złożeniem wniosku (zgodnie z ust. 53 cz. I załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej - tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).
Płatności:
- przelew na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni
PKO BANK POLSKI S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065;
- gotówką w kasach Urzędu
czas załatwienia sprawydo jednego miesiąca
inne informacjeWniosek o zatwierdzenie projektu może złożyć tylko podmiot finansujący projektowane prace lub jego pełnomocnik. 
tryb odwoławczySamorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
podstawa prawnaart 79, 80 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych (Dz.U. nr 288, poz. 1696 ze zm.) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Narwojsz
Data wytworzenia informacji: 09.10.2012
Data udostępnienia informacji: 10.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.12.2016 07:51 Aktualizacja treści Andrzej Narwojsz
15.07.2016 09:25 Aktualizacja treści Anna Małkowska
12.07.2016 08:37 Aktualizacja treści Andrzej Narwojsz
02.09.2015 12:43 Aktualizacja treści Andrzej Narwojsz
07.08.2015 10:19 Aktualizacja treści Justyna Laskowska
09.03.2015 15:02 Aktualizacja treści Andrzej Narwojsz
04.11.2014 12:29 Aktualizacja treści Anna Małkowska
06.09.2013 12:35 Aktualizacja treści Anna Małkowska
29.05.2013 07:56 Aktualizacja treści Andrzej Narwojsz
09.09.2011 19:16 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
02.11.2010 14:00 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
02.11.2010 14:00 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
02.11.2010 14:00 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
02.11.2010 14:00 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
29.10.2010 11:31 Korekta Dorota Marszałek Jalowska