Projekty robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi - zgłoszenia

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój nr 518
Tel. 58-66-88-490 wew. 8490
fax 58 66 88 470
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyWniosek wraz z 2 egz. projektu robót geologicznych; 
sposób załatwienia sprawy- decyzja sprzeciwiająca się wykonaniu robót
- zawiadomienie o braku sprzeciwu
Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, do wykonywania robót geologicznych, w celu wykorzystania ciepła Ziemi można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu tych prac właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu. 
opłatyZgłoszenie wniosku oraz decyzja sprzeciwiająca się wykonywaniu robót są zwolnione z opłaty skarbowej.
czas załatwienia sprawydo 30 dni
inne informacjeWniosek może złożyć tylko podmiot finansujący wykonane prace lub jego pełnomocnik - załączając oryginał pełnomocnictwa wraz z należną opłatą skarbową w kwocie 17 zł (zgodnie z cz. IV załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 783) 
tryb odwoławczySamorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, za pośrednictwem organu, który decyzje wydał, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji 
podstawa prawnaart 85 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. nr 288, poz.1696) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Bartosz Frankowski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Narwojsz
Data wytworzenia informacji: 09.10.2012
Data udostępnienia informacji: 09.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.12.2016 07:48 Aktualizacja treści Andrzej Narwojsz
15.07.2016 09:31 Aktualizacja treści Anna Małkowska
12.07.2016 08:36 Aktualizacja treści Andrzej Narwojsz
07.08.2015 10:22 Aktualizacja treści Justyna Laskowska
07.08.2015 10:21 Aktualizacja treści Justyna Laskowska
29.05.2013 07:58 Aktualizacja treści Andrzej Narwojsz
09.09.2011 19:35 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
29.10.2010 11:29 Korekta Dorota Marszałek Jalowska