Pozwolenie wodnoprawne

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój nr: 517-519
Tel. 58-66-88-480
fax 58 668-84-70
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyWymagane dokumenty jakie powinien złożyć interesant:

1) wniosek (zgodnie z art. 131 ustawy Prawo wodne t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami, zwanej dalej "ustawą");

2) operat wodnoprawny zgodny z art. 132 "ustawy" (2 egzemplarze + wersja elektroniczna);

3) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;

4) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym;

5) inne dokumenty w przypadkach określonych w art. 131 pkt 2a - 4 "ustawy";

6) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów;

7) w przypadku prowadzenia działań m.in. w obrębie cieków naturalnych oraz na obszarach form ochrony przyrody:
dowody wypełnienia obowiązków wynikających z art. 118 ust. 1,6 i 8 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zmianami):
- zgłoszenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku;
- oświadczenie wnioskodawcy o braku wniesienia sprzeciwu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku do zgłoszenia;
- decyzję o warunkach prowadzenia działań;

8) dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

9) w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora, oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.
 
sposób załatwienia sprawydecyzja 
opłaty217 złotych za pozwolenie

17 zł za pełnomocnictwo
Płatności:
* przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni
PKO BANK POLSKI S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
lub
* gotówką:
- w kasach Urzędu przy Alei M.Piłsudskiego, po odebraniu zlecenia w tut. Wydziale;
- w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO BANK POLSKI S.A. odbywają się bezprowizyjnie).
* W tytule przelewu lub wpłaty należy podać lokalizację oraz przedmiot pozwolenia wodnoprawnego.
czas załatwienia sprawyzgodnie z KPA do 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy (w przypadku uzupełnień termin może ulec przedłużeniu)
inne informacjeKompetencje do wydawania pozwoleń wodnoprawnych określa art. 140 ustawy Prawo wodne.
 
tryb odwoławczyOd decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
 
podstawa prawnaPrawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 469 ze zmianami)
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.672 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800)
Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: bfrankowski
Ostatnio zmodyfikował: Anna Małkowska
Data wytworzenia informacji: 10.02.2010
Data udostępnienia informacji: 10.02.2010
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.12.2016 11:16 Aktualizacja treści Anna Małkowska
15.07.2016 09:18 Aktualizacja treści Anna Małkowska
14.07.2016 14:34 Aktualizacja treści Anna Małkowska
15.06.2016 11:58 Korekta Iwona Pichola
04.04.2016 12:50 Aktualizacja treści Anna Małkowska
04.04.2016 12:47 Aktualizacja treści Anna Małkowska
04.04.2016 12:46 Aktualizacja treści Anna Małkowska
04.04.2016 12:42 Aktualizacja treści Anna Małkowska
31.03.2016 14:07 Aktualizacja treści Anna Małkowska
31.03.2016 14:06 Aktualizacja treści Anna Małkowska
18.03.2016 13:15 Aktualizacja treści Anna Małkowska
18.03.2016 13:14 Aktualizacja treści Anna Małkowska
18.03.2016 13:12 Aktualizacja treści Anna Małkowska
18.03.2016 13:08 Aktualizacja treści Anna Małkowska
18.03.2016 13:06 Aktualizacja treści Anna Małkowska
16.03.2016 15:11 Aktualizacja treści Anna Małkowska
11.02.2016 12:19 Aktualizacja treści Anna Małkowska
15.12.2015 12:27 Aktualizacja treści Anna Małkowska
07.08.2015 10:18 Aktualizacja treści Justyna Laskowska
07.04.2015 14:52 Aktualizacja treści Anna Małkowska
07.04.2015 14:50 Aktualizacja treści Anna Małkowska
07.04.2015 12:47 Aktualizacja treści Anna Małkowska
07.04.2015 12:44 Aktualizacja treści Anna Małkowska
03.04.2015 12:25 Aktualizacja treści Anna Małkowska
03.04.2015 12:19 Aktualizacja treści Anna Małkowska
03.04.2015 12:15 Aktualizacja treści Anna Małkowska
20.03.2015 12:08 Aktualizacja treści Anna Małkowska
20.03.2015 12:07 Aktualizacja treści Anna Małkowska
20.03.2015 12:04 Aktualizacja treści Anna Małkowska
28.11.2014 09:28 Aktualizacja treści Anna Małkowska
04.11.2014 12:23 Aktualizacja treści Anna Małkowska
07.01.2014 15:39 Aktualizacja treści Anna Małkowska
28.11.2013 14:10 Aktualizacja treści Anna Małkowska
28.11.2013 10:16 Aktualizacja treści Anna Małkowska
29.05.2013 10:55 Aktualizacja treści Anna Małkowska
09.09.2011 19:09 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
02.11.2010 14:01 Korekta Dorota Marszałek Jalowska