Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pok. nr 517
Tel. 58-66-88-480
fax 58 66 88 470
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1) Wniosek winien zawierać informacje zgodnie z art.184 ust.2-4 i 221 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.672 ze zm.)
2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej 
sposób załatwienia sprawyPozwolenia udziela się w formie decyzji 
opłatyOpłata skarbowa za pozwolenie wynosi:
1. 2011 zł dla dużego przedsiębiorcy,
2. 506 zł dla mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy

Płatności:
* przelew na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni
PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub

* gotówką:
- w kasach Urzędu przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub
- z określeniem przedmiotu wpłaty w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO Bank Polski S.A. odbywają się bezprowizyjnie)
czas załatwienia sprawyTermin załatwienia sprawy wynika z KPA i wynosi do jednego miesiąca, a dla sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy (od dnia złożenia kompletnego wniosku)
inne informacjeOgólne przepisy dotyczące wydawania pozwoleń oraz pozwoleń na emisję gazów lub pyłów zawarte zostały w art.180-200 i 220-229 Prawa ochrony środowiska.  
tryb odwoławczyOd decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w ciągu czternastu dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego organu. 
podstawa prawnaArt. 181 ust.1 pkt 2, 183 ust. 1 i art.378 ust. 1 ustaw Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.672 ze zm.)
Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 783)

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Dziecielska
Data wytworzenia informacji: 02.01.2010
Data udostępnienia informacji: 02.01.2010
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.12.2016 16:15 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
15.07.2016 10:24 Aktualizacja treści Anna Małkowska
15.06.2016 11:56 Korekta Iwona Pichola
15.06.2016 11:19 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
06.08.2015 15:11 Aktualizacja treści Elżbieta Rybicka
08.04.2015 11:39 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
03.04.2015 12:25 Korekta Dorota Dziecielska
03.04.2015 12:20 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
27.03.2015 15:47 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
14.11.2014 11:33 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
14.11.2014 11:31 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
07.01.2014 15:42 Aktualizacja treści Anna Małkowska
29.05.2013 10:57 Aktualizacja treści Anna Małkowska
19.01.2012 15:47 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
19.01.2012 15:35 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
09.09.2011 19:06 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
08.11.2010 10:43 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
02.11.2010 14:06 Korekta Dorota Marszałek Jalowska