Informacja geologiczna - nieodpłatne udostępnianie

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 518

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-84-90

Fax: 58 668-84-70
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek zainteresowanego podmiotu, zawierający dane zgodnie z §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 15.12.2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2011 r. nr 282, poz. 1657):
  1. dane zainteresowanego podmiotu,
  2. nazwę dokumentu/dokumentów lub zbioru danych, których dotyczy wniosek,
  3. sposób udostępniania informacji geologicznej,
  4. cel wykorzystania informacji geologicznej.
Sposób załatwienia sprawy: Zgodnie z wnioskiem.
Opłaty: Bez opłat skarbowych, korzystający ponosi jedynie techniczne koszty udostępniania (przygotowania i kopiowania).
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z KPA.
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna:
  1. art. 99 i 100 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 15.12.2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2011 r. nr 282, poz. 1657).
Inne informacje: Dodatkowych informacji udziela Geolog Powiatowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Iwona Pichola
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 03.09.2014
Data udostępnienia informacji: 05.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.05.2017 14:36 Korekta Michał Kowalski
05.05.2017 10:40 Aktualizacja treści Iwona Pichola