Informacja geologiczna - nieodpłatne udostępnianie

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
518
Tel. 58-66-88-490
fax 58 66 88 470
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyWniosek zainteresowanego podmiotu, zawierający dane zgodnie z §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 15.12.2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2011 r. nr 282, poz. 1657):
1) dane zainteresowanego podmiotu,
2) nazwę dokumentu /dokumentów lub zbioru danych, których dotyczy wniosek,
3) sposób udostępniania informacji geologicznej,
4)cel wykorzystania informacji geologicznej. 
sposób załatwienia sprawyzgodnie z wnioskiem 
opłatybez opłat skarbowych, korzystający ponosi jedynie techniczne koszty udostępniania (przygotowania i kopiowania)
czas załatwienia sprawyzgodnie z KPA
inne informacjedodatkowych informacji udziela Geolog Powiatowy 
tryb odwoławczybrak 
podstawa prawnaart. 99 i 100 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 15.12.2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2011 r. nr 282, poz. 1657) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Andrzej Narwojsz
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Narwojsz
Data wytworzenia informacji: 03.09.2014
Data udostępnienia informacji: 04.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.12.2016 07:49 Aktualizacja treści Andrzej Narwojsz
09.12.2016 07:46 Aktualizacja treści Andrzej Narwojsz
15.07.2016 09:24 Aktualizacja treści Anna Małkowska
12.07.2016 08:35 Aktualizacja treści Andrzej Narwojsz
07.08.2015 10:15 Aktualizacja treści Justyna Laskowska
09.03.2015 15:04 Aktualizacja treści Andrzej Narwojsz