Dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie - zatwierdzanie

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój nr 518
Tel. 58-66-88-490 wew. 8490
fax 58 66 88 470
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyWniosek o zatwierdzenie dokumentacji wraz z 4 egz. dokumentacji 
sposób załatwienia sprawy1. Decyzja o zatwierdzeniu dokumentacji.
2. Decyzja o odmowie zatwierdzenia jeśli nie odpowiada wymaganiom prawa lub gdy powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem. 
opłaty10 zł za wydanie decyzji (zgodnie z ust. 53 cz. I załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)
czas załatwienia sprawydo 1 miesiąca
inne informacjeWniosek o zatwierdzenie składa podmiot, który otrzymał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych lub jego pełnomocnik.  
tryb odwoławczySamorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
podstawa prawnaart. 90-93 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r., w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Andrzej Narwojsz
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Narwojsz
Data wytworzenia informacji: 09.10.2012
Data udostępnienia informacji: 10.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.12.2016 07:52 Aktualizacja treści Andrzej Narwojsz
15.07.2016 09:27 Aktualizacja treści Anna Małkowska
12.07.2016 08:37 Aktualizacja treści Andrzej Narwojsz
02.09.2015 12:46 Aktualizacja treści Andrzej Narwojsz
07.08.2015 10:20 Dodanie informacji Justyna Laskowska
09.03.2015 15:01 Aktualizacja treści Andrzej Narwojsz
29.05.2013 08:00 Aktualizacja treści Andrzej Narwojsz
09.09.2011 18:41 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
29.10.2010 11:31 Korekta Dorota Marszałek Jalowska