Dofinansowanie zakupu spalinowych rozdrabniaczy ogrodowych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
515
Tel. 58-66-88-480
        58-66-88-476
fax 58-66-88-470
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8:00 - 16:00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1) wniosek
2) dokument stwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości
3) rachunki lub faktury VAT potwierdzające poniesione koszty na zakup spalinowego rozdrabniacza
4) gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika lub organ jednostki organizacyjnej – pełnomocnictwo, potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia uchwały organu lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o udzielenie dotacji 
sposób załatwienia sprawy1) analiza złożonych dokumentów
2) podpisanie umowy między Gminą Miasta Gdyni a dotowanym
3) przelew kwoty dotacji na konto lub odbiór w kasie Urzędu 
opłatyZłożenie wniosku wraz z dokumentami jest bezpłatne.
czas załatwienia sprawyWnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok. Po wyczerpaniu środków w danym roku wnioski nie będą przyjmowane.
inne informacjeWysokość dofinansowania wynosi 60% udokumentowanych kosztów rozdrabniacza. Łączna wartość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 5000 zł.

Do dofinansowania kwalifikowane są inwestycje zrealizowane po 1 kwietnia 2016 r. 
tryb odwoławczyNie dotyczy 
podstawa prawnaArt. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672)
Uchwała Nr XX/492/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. 
drukiWniosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Cezary Wiśniewicz
Ostatnio zmodyfikował: Cezary Wiśniewicz
Data wytworzenia informacji: 27.06.2016
Data udostępnienia informacji: 27.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.06.2016 11:11 Aktualizacja treści Cezary Wiśniewicz
27.06.2016 11:10 Aktualizacja treści Cezary Wiśniewicz
27.06.2016 10:56 Aktualizacja treści Cezary Wiśniewicz
27.06.2016 10:55 Aktualizacja treści Cezary Wiśniewicz
27.06.2016 10:52 Aktualizacja treści Cezary Wiśniewicz
27.06.2016 10:51 Dodanie informacji Cezary Wiśniewicz