Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Siedziba administratora danych osobowych:

ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia.

3. Obowiązki administratora danych osobowych pełni:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

4. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemnie, w trybie art. 33.1 ustawy o ochronie danych osobowych do Administratora Danych Osobowych.

6. Zgodnie z art. 24.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych Administrator Danych Osobowych informuje o dobrowolności albo obowiązku podania danych.

7. Kontakt do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: abi@mopsgdynia.pl,
(58) 782-01-20.

8. Dane przetwarzane są w zbiorach danych osobowych, których jawny rejestr prowadzi Administrator Bezpieczeństwa Informacji, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719). Rejestr jest prowadzony w formie papierowej i jest udostępniany do przeglądania w siedzibie Administratora Danych Osobowych w godzinach pracy MOPS w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 05.01.2018
Data udostępnienia informacji: 05.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.02.2018 11:07 Korekta Aleksandra Król
30.01.2018 15:29 Aktualizacja treści Aleksandra Król