Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych - ul. Kruczkowskiego 2 w Gdyni.

ROK.6131.552.2016.MMW
Gdynia, dnia 16.05.2017r.
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych
 
Na podstawie art. 10§ 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.) oraz  z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2134, ze zm.),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia
 
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących postępowania w sprawie wniosku z dnia 16.12.2016r. (data wpływu 23.12.2016r.) Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Szymańskiego i Z-cę Prezesa Pana Marka Fułka w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 237/6, km 0010 WK (obecnie nr 370 obręb 0017 Karwiny) zlokalizowanej przy ul. Kruczkowskiego 2 w Gdyni, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, w pokoju nr 522 w siedzibie Urzędzie Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 19.05.2017r. do dnia 02.06.2017r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Gdyni znajdującej się na piątym piętrze siedziby Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni oraz w miejscu wycinki. Po upływie tego okresu doręczenie zawiadomienia w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Magdalena Kąkolewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Kąkolewska
Data wytworzenia informacji: 16.05.2017
Data udostępnienia informacji: 19.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.05.2017 15:34 Aktualizacja treści Magdalena Kąkolewska