Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o usunięcie 3 szt. jarząbów znajdujących się przy ul. Chylońskiej 249 w Gdyni

ROK.6131.553.2016.KJ                                                                             Gdynia, dnia 20.03.2017r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji administracyjnej

 

Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 2134, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23, ze zm.),

 

Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia,

 

że po zakończeniu postępowania postępowanie administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. jarząbów pospolitych oznaczonych we wniosku od nr. 1 do nr. 3 znajdujących się na działce nr 2070 obręb 0012 Cisowa położonej przy ul. Chylońskiej 249 w Gdyni, na wniosek z dnia 20.12.2016r. złożony przez Gdyńską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Gdyni przy ul. Helskiej 8, reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu Panią Urszulę Tonderys i Wiceprezesa Zarządu Panią Marię Maślak, w dniu 17.03.2017r. została wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr ROK.6131.553.2016.KJ umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. jarząbów pospolitych oznaczonych we wniosku od nr. 1 do nr. 3 znajdujących się na działce nr 2070 obręb 0012 Cisowa położonej przy ul. Chylońskiej 249 w Gdyni.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w pokoju nr 514, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, w godzinach 8.ºº - 15.ºº .

 

 

Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 20.03.2017r. do dnia 03.04.2017r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Gdyni znajdującej się na piątym piętrze siedziby Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, na stronie BiP Urzędu Miasta Gdyni oraz w miejscu planowanej wycinki tj. przy ul. Chylońskiej 249. Po upływie tego okresu doręczenie decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

 

 

 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Bartosz Frankowski

          NACZELNIK WYDZIAŁU ŚRODOWISKA

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Katarzyna Jando
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017