Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 5 szt. topól rosnących przy ul. Helskiej 13-19 w Gdyni

ROK.6131.203.2016.KJ                                                                             Gdynia, dnia 20.03.2017r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji administracyjnej

 

Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 2134, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23, ze zm.),

 

Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia,

 

że po zakończeniu postępowania postępowanie administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. topól eurokanadyjskich oznaczonych we wniosku od nr. 1 do nr. 5 zlokalizowanych na działce nr 3185 obręb 0010 Chylonia położonej przy ul. Helskiej 13-19 w złożony przez Gdyńską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Gdyni przy ul. Helskiej 8 reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu Panią Marię Maślak i Panią Urszulę Tonderys została wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr ROK.6131.203.2016.KJ zezwalająca na usunięcie 5 szt. topól eurokanadyjskich oznaczonych we wniosku od nr. 1 do nr. 5 zlokalizowanych na działce nr 3185 obręb 0010 Chylonia położonej przy ul. Helskiej 13-19.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w pokoju nr 514, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, w godzinach 8.ºº - 15.ºº .

 

 

Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 20.03.2017r. do dnia 03.04.2017r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Gdyni znajdującej się na piątym piętrze siedziby Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, na stronie BiP Urzędu Miasta Gdyni oraz w miejscu planowanej wycinki tj. przy ul. przy ul. Helskiej 13-19 w Gdyni Po upływie tego okresu doręczenie decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

 

 

 

 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Bartosz Frankowski

                                                                                                                      NACZELNIK WYDZIAŁU ŚRODOWISKA

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Katarzyna Jando
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017