Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew - ul. Gniewska 16 w Gdyni.

ROK.6131.383.2016.MK
Gdynia, dnia 21.04.2017r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji administracyjnej
 
Na podstawie art. 83a ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2134, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia,
 
że po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek z dnia 13.09.2016r. (uzupełniony w dniu 07.09.2016r. oraz w dniu 30.11.2016r.) Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdyni przy ul. Helskiej 8 reprezentowanej przez zarząd SM – Panią Urszulę Tonderys oraz Panią Marię Maślak, w dniu 20.04.2017r. została wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr ROK.6131.383.2016.MK zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr 2233 obręb 0010 Chylonia (dawniej nr 2365/89 KM 18 GD) położonej przy ul. Gniewskiej 16 w Gdyni.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w pokoju nr 522, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, w godzinach 8.ºº - 15.ºº .
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 21.04.2017r. do dnia 05.05.2017r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Gdyni znajdującej się na piątym piętrze siedziby Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, na stronie BiP Urzędu Miasta Gdyni oraz w miejscu wycinki tj. przy ul. Gniewskiej 16. Po upływie tego okresu doręczenie decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Magdalena Kąkolewska
Data wytworzenia informacji: 21.04.2017
Data udostępnienia informacji: 21.04.2017