Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Zarządu Nieruchomościami
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 341
W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-89-45
58 668-89-37

Fax: 586688502
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: -wniosek
-wypis z wyrysem gruntu do celów informacyjnych
-oryginał opinii o pochodzeniu gleby wydanej przez uprawnionego klasyfikatora; opinia nie jest wymagana dla gruntów klasy: I, II, III, IIIa, IIIb, Ł i Ps I, Ł i Ps II, Ł i Ps III
-dokument potwierdzający inne niż rolnicze przeznaczenie terenu:
*wypis z miescowego p.z.p. lub 
*ostateczna decyzja o warunkach zabudowy lub
*ostateczna decyzja o lokalizacji celu publicznego
Sposób załatwienia sprawy: -stwierdzenie o nie podleganiu przepisom ustawy, w przypadku gruntu klas IV-VI pochodzenia mineralnego
-decyzja administracyjna o wyłączeniu z produkcji rolniczej i naliczeniu opłat dla gruntów klasy I-III
Opłaty: -zgodnie z art. 12 i 12a ustawy
-wniosek zwolniony z opłaty skarbowej
Czas załatwienia sprawy: -do 14 dni przy wydawaniu stwierdzenia o nie podleganiu przepisom ustawy
-do 1 miesiąca przy wydawaniu decyzji
Tryb odwoławczy: -14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwpoławczego w Gdańsku
Podstawa prawna: -ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz.U.2015.909)
Inne informacje:
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Szóstakowska
Wprowadził informację: Joanna Stępień
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Stępień
Data wytworzenia informacji: 11.12.2014
Data udostępnienia informacji: 11.12.2014
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.03.2017 10:19 Korekta Joanna Stępień
27.03.2017 10:18 Korekta Joanna Stępień
23.03.2017 08:31 Korekta Joanna Stępień