Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Zarządu Nieruchomościami
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 341
Tel. 58-66-88-945
        58-66-88-937
fax 58/ 66-88-502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8,00 - 16,00
 
wymagane dokumenty- wniosek
- wypis z wyrysem gruntu do celów informacyjnych
-dokument potwierdzający inne niż rolnicze przeznaczenie terenu: wypis z miescowego p.z.p., ostateczna decyzja o warunkach zabudowy lub ostateczna decyzja o lokalizacji celu publicznego
-opinia o pochodzeniu gleby wydana przez uprawnionego klasyfikatora (oryginał; opinia nie jest wymagana dla gruntów klasy: I, II, III, IIIa, IIIb, Ł i Ps I, Ł i Ps II, Ł i Ps III) 
sposób załatwienia sprawy-stwierdzenie o nie podleganiu przepisom ustawy, w przypadku gruntu klas IV-VI pochodzenia mineralnego
-decyzja administracyjna o wyłączeniu z produkcji rolniczej i naliczeniu opłat 
opłaty-zgodnie z art. 12 i 12a ustawy
-wniosek zwolniony z opłaty skarbowej
czas załatwienia sprawy-do 14 dni przy wydawaniu stwierdzenia o nie podleganiu przepisom ustawy
- do 1 miesiąca przy wydawaniu decyzji
tryb odwoławczy-14 dni od otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwpoławczego w Gdańsku 
podstawa prawna-ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz.U.2015.909) 
druki

wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Szóstakowska
Wprowadził informację: Joanna Stępień
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Stępień
Data wytworzenia informacji: 11.12.2014
Data udostępnienia informacji: 11.12.2014
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.10.2016 15:22 Zmiana załącznika Joanna Stępień
03.10.2016 15:15 Aktualizacja treści Joanna Stępień
10.08.2016 10:27 Korekta Joanna Stępień
27.06.2016 10:48 Korekta Joanna Stępień
10.11.2015 14:30 Aktualizacja treści Joanna Stępień
13.10.2015 14:27 Aktualizacja treści Joanna Stępień
13.10.2015 13:58 Aktualizacja treści Joanna Stępień
13.10.2015 13:47 Aktualizacja treści Joanna Stępień
23.01.2015 11:15 Aktualizacja treści Joanna Stępień
14.01.2015 09:11 Aktualizacja treści Joanna Stępień
14.01.2015 09:10 Aktualizacja treści Joanna Stępień
02.01.2015 09:37 Aktualizacja treści Joanna Stępień
11.12.2014 14:11 Korekta Joanna Stępień
11.12.2014 12:38 Dodanie informacji Joanna Stępień