Udostępnienie części nieruchomości gminnych w celu realizacji osłony śmietnikowej

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Administrowania Gruntami
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
337, 421, 426,427,439 424a, 317, 341
Tel. 58-66-88-500
fax 058 6688502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8:00 - 16:00
 
wymagane dokumenty1. wniosek o udostępnienie części nieruchomości gminnej
2. mapka do celów informacyjnych nieruchomości gminnej (do nabycia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój nr 306) z zaznaczoną lokalizacją osłony śmietnikowej spełniającą odległości określone w § 23 ust. 1 i ust. 4 warunków technicznych:
• min. 10 m od okien i drzwi
• min. 3 m od granicy działki lub na granicy, jeśli styka się z podobną na działce sąsiedniej
• max. 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku
3. rysunek osłony śmietnikowej (dla terenów objętych ochroną konserwatorską – osłony śmietnikowej zaakceptowanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków)*
 
sposób załatwienia sprawy1. wniosek należy złożyć w siedzibie Urzędu, w Kancelarii Ogólnej (w holu głównym na parterze) lub przesłać na adres Urzędu
2. po weryfikacji wniosku i uiszczeniu opłaty postępowanie kończy się otrzymaniem zgody na udostępnienie części nieruchomości gminnej
 
opłaty• opłata roczna za 1m² terenu - 2,42 zł płatna z góry jednorazowo
• opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł
czas załatwienia sprawy60 dni od złożenia wniosku, ze względu na uchwałę Rady Miasta
tryb odwoławczybrak 
podstawa prawna1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r.,poz.1774 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015r. poz.783 z późn. zm.)
 
drukiwniosek o udostępnienie części nieruchomości gminnej

propozycje osłon śmietnikowych do realizacji na gruntach gminnych objętych ochroną konserwatorską zaakceptowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków)*

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni dostępny na stronie www.gdynia.pl/regulamin  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Makuch
Wprowadził informację: Zbigniew Osadowski
Ostatnio zmodyfikował: Zbigniew Osadowski
Data wytworzenia informacji: 31.05.2013
Data udostępnienia informacji: 04.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.10.2016 09:00 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
07.04.2016 15:32 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
07.04.2016 15:22 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
01.04.2016 09:58 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
28.01.2015 11:22 Korekta Zbigniew Osadowski
28.01.2015 11:09 Korekta Zbigniew Osadowski
22.01.2015 09:25 Zmiana załącznika Zbigniew Osadowski
22.01.2015 09:21 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
12.09.2013 10:14 Korekta Zbigniew Osadowski
10.06.2013 11:26 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
05.06.2013 11:02 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
05.06.2013 10:47 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
04.06.2013 15:40 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
04.06.2013 13:11 Korekta Zbigniew Osadowski
04.06.2013 13:04 Korekta Zbigniew Osadowski
04.06.2013 13:02 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
04.06.2013 10:14 Dodanie informacji Zbigniew Osadowski