Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego - grunt gminny

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Zarządu Nieruchomościami
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój 341, 342
Tel. 58-66-88-520
        58-66-88-530
        58-66-88-936
        58-66-88-937
        58-66-88-945
fax 58/66-88-502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8:00 - 16:00
 
wymagane dokumenty-wniosek zawierający opis nieruchomości(nr działki, nr księgi wieczystej)
-aktualny odpis z księgi wieczystej (odpis zwykły)
-mapka ewidencyjna
-aktualny odpis KRS-u (dotyczy osób prawnych) 
sposób załatwienia sprawy-uchwała Rady Miasta o wyrażeniu zgody na sprzedaż
-wycena nieruchomości (gruntu)
-zarządzenie Prezydenta Miasta o warunkach sprzedaży
-umowa notarialna 
opłaty-wniosek zwolniony z opłaty skarbowej
czas załatwienia sprawy-minimum 4 miesiące; terminy wynikają z procedury uzyskania opinii, podjęcia uchwały Rady Miasta, sporzadzenia wyceny nieruchomości, przygotowania zarządzenia o warunkach sprzedaży
inne informacje-koszty wyceny nieruchomości oraz opłaty notarialnej i sądowej ponosi wnioskodawca
-ta forma przewłaszczenia dotyczy gruntów, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste po dniu 13 października 2005 roku oraz w odniesieniu do gruntów, które w dniu 13 października 2005 roku zabudowane były budynkami usługowymi, warsztatowymi lub przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod tego typu zabudowę 
tryb odwoławczy-brak 
podstawa prawna-art. 32 ust.1, art. 37 ust.2 pkt 5, art. 69 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1774 ze zmianami) 
drukiwniosek o sprzedaż bezprzetargową na rzecz użytkownika wieczystego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Szóstakowska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Stępień
Data wytworzenia informacji: 21.10.2005
Data udostępnienia informacji: 03.01.2008
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.03.2016 13:05 Aktualizacja treści Joanna Stępień
23.01.2015 11:28 Aktualizacja treści Joanna Stępień
02.01.2015 12:04 Aktualizacja treści Joanna Stępień
02.01.2015 11:57 Aktualizacja treści Joanna Stępień
02.01.2015 11:52 Aktualizacja treści Joanna Stępień
06.08.2014 12:19 Aktualizacja treści Joanna Stępień
05.08.2014 12:35 Zmiana załącznika Joanna Stępień
05.08.2014 11:07 Zmiana załącznika Joanna Stępień
05.08.2014 11:04 Zmiana załącznika Joanna Stępień
05.08.2014 10:40 Aktualizacja treści Joanna Stępień
24.07.2013 09:18 Korekta Joanna Stępień
24.07.2013 09:10 Dodanie informacji Joanna Stępień
15.11.2012 14:03 Korekta Joanna Stępień
26.10.2012 11:40 Korekta Joanna Stępień
11.10.2012 14:13 Korekta Joanna Stępień
11.10.2012 12:59 Aktualizacja treści Joanna Stępień
11.10.2012 12:59 Aktualizacja treści Joanna Stępień
19.01.2012 13:38 Aktualizacja treści Joanna Stępień
19.01.2012 13:35 Aktualizacja treści Joanna Stępień
29.09.2010 15:04 Korekta Joanna Stępień
22.09.2010 13:20 Korekta Joanna Stępień
22.09.2010 13:15 Korekta Joanna Stępień
22.09.2010 13:13 Aktualizacja treści Joanna Stępień