Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod gminne i powiatowe drogi publiczne

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Zarządu Nieruchomościami
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój nr 343
Tel. 58-66-88-504
        58-66-88-519
        58-66-88-531
        58-66-88-943
fax 58 66 88 502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8,00 - 16,00
 
wymagane dokumenty-wniosek właściciela nieruchomości /użytkownika wieczystego/ lub z urzędu
-odpis zupełny z księgi wieczystej
-postanowienie o nabyciu praw do spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (dotyczy spadkobierców byłych właścicieli/współwłaścicieli)
-pelnomocnictwo, gdy działa pełnomocnik 
sposób załatwienia sprawytryb cywilno-prawny:
-uchwała Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
-negocjacej ceny nabycia nieruchomości
-zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie warunków i ceny nabycia neruchomości
-umowa w formie aktu notarialnego 
opłaty-wniosek zwolniony z opłaty skarbowej
czas załatwienia sprawy-uzależniony od woli stron(negocjacje); minimum 3 miesiące
tryb odwoławczy-brak 
podstawa prawnaart.6 , art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) 
drukiwniosek o regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod gminne i powiatowe drogi publiczne 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Szóstakowska
Wprowadził informację: Joanna Stępień
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Stępień
Data wytworzenia informacji: 24.07.2013
Data udostępnienia informacji: 24.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.03.2016 12:57 Aktualizacja treści Joanna Stępień
23.01.2015 11:17 Aktualizacja treści Joanna Stępień
14.01.2015 09:10 Aktualizacja treści Joanna Stępień
05.01.2015 13:11 Aktualizacja treści Joanna Stępień
02.01.2015 11:36 Aktualizacja treści Joanna Stępień
05.08.2014 12:51 Aktualizacja treści Joanna Stępień
24.07.2013 11:10 Dodanie informacji Joanna Stępień