Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - grunt gminny

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Zarządu Nieruchomościami
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój nr 341, pokój nr 342
Tel. 58-66-88-945
        58-66-88-937
        58-66-88-530
fax 58/66-88-502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8,00 - 16,00
 
wymagane dokumenty-wniosek złożony przez wszystkich współużytkowników wieczystych posiadających łącznie 100% udziałów
-aktualny odpis z księgi wieczystej (odpis zwykły) -w przypadku wydzielenia samodzielnych lokali (mieszkalnych)aktualne odpisy ksiąg lokalowych
-oryginał wpłaty opłaty skarbowej 10,00 PLN (opłata za wydanie decyzji) 
sposób załatwienia sprawy-decyzja administracyjna 
opłaty-opłata skarbowa za wydanie decyzji 10,00 PLN
płatna na konto
nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
-opłata za przekształcenie ustalana jest indywidualnie po dokonaniu wyceny gruntu
-koszty związane z wpisem prawa własności do księgi wieczystej ponosi wnioskodawca
czas załatwienia sprawy2 miesiące
inne informacje-informacje dotyczące SM pod tel: 58/66-88-530
-informacje dotyczące zabudowy jednorodzinnej pod tel: 58/66-88-945 i 58/66-88-937
 
tryb odwoławczy-14 dni od otrzymania decyzji
-Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni 
podstawa prawnaart.1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz.83) zmieniony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U.z 2015r. poz.373)  
druki

wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego - SM i budownictwo jednorodzinne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Szóstakowska
Wprowadził informację: Joanna Stępień
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Stępień
Data wytworzenia informacji: 03.03.2010
Data udostępnienia informacji: 03.03.2010
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.06.2016 10:50 Korekta Joanna Stępień
25.03.2015 09:37 Zmiana podstawy prawnej Joanna Stępień
20.03.2015 14:21 Aktualizacja treści Joanna Stępień
20.03.2015 09:02 Aktualizacja treści Joanna Stępień
23.01.2015 11:21 Aktualizacja treści Joanna Stępień
07.01.2015 13:05 Aktualizacja treści Joanna Stępień
07.01.2015 12:52 Aktualizacja treści Joanna Stępień
05.01.2015 14:30 Aktualizacja treści Joanna Stępień
05.01.2015 13:23 Aktualizacja treści Joanna Stępień
05.01.2015 13:16 Aktualizacja treści Joanna Stępień
06.08.2014 13:44 Korekta Joanna Stępień
06.08.2014 13:40 Korekta Joanna Stępień
06.08.2014 13:38 Korekta Joanna Stępień
05.08.2014 15:38 Korekta Joanna Stępień
05.08.2014 15:27 Aktualizacja treści Joanna Stępień
19.02.2013 14:24 Zmiana załącznika Joanna Stępień
19.02.2013 09:13 Aktualizacja treści Joanna Stępień
26.10.2012 11:39 Korekta Joanna Stępień
09.10.2012 14:57 Aktualizacja treści Joanna Stępień
09.10.2012 13:50 Aktualizacja treści Joanna Stępień
23.05.2012 13:06 Aktualizacja treści Joanna Stępień
14.12.2011 12:01 Aktualizacja treści Joanna Stępień
14.12.2011 11:41 Zmiana załącznika Joanna Stępień
14.12.2011 11:35 Zmiana załącznika Joanna Stępień
14.12.2011 11:32 Aktualizacja treści Joanna Stępień
14.12.2011 11:29 Aktualizacja treści Joanna Stępień
14.12.2011 11:22 Aktualizacja treści Joanna Stępień
29.09.2010 15:03 Korekta Joanna Stępień
22.09.2010 13:18 Korekta Joanna Stępień