Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Zwrotów i Odszkodowań
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 425
Tel. 58-66-88-518
        58-66-88-933
        58-66-88-932
fax 58 66 88 156
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8:00 - 16:00
 
wymagane dokumenty wniosek o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość
 jeśli wniosek składają spadkobiercy wywłaszczonego – komplet dokumentów wykazujących następstwo prawne po wywłaszczonym w tym postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akty poświadczenia dziedziczenia oraz dokumenty wskazujące na zmianę nazwiska wraz z adresami zamieszkania spadkobierców
 decyzja wywłaszczeniowa lub inny dokument na podstawie którego przeszła własność nieruchomości oraz inne dokumenty dot. wywłaszczenia lub odszkodowania
 pełnomocnictwo – jeżeli wniosek jest wnoszony przez pełnomocnika 
sposób załatwienia sprawy wniosek o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni (lub przysłać pocztą)
 organ prowadzący sprawę weryfikuje dokumenty załączone do wniosku oraz zbiera niezbędny materiał dowodowy
 rzeczoznawca majątkowy na zlecenie organu prowadzącego sprawę sporządza operat szacunkowy, w którym wskazuje wartość nieruchomości
 organ prowadzący sprawę przeprowadza rozprawę z udziałem biegłego rzeczoznawcy
 organ prowadzący sprawę wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość oraz w przedmiocie ewentualnego zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania bądź też nieruchomości zamiennej 
opłatybrak
czas załatwienia sprawyw zależności od stopnia skomplikowania sprawy
tryb odwoławczyodwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu I instancji 
podstawa prawnaUstawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) 
drukiWniosek o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Banel
Wprowadził informację: Krzysztof Duda
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Duda
Data wytworzenia informacji: 24.07.2013
Data udostępnienia informacji: 24.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2015 08:38 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
19.12.2014 15:48 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
24.07.2013 12:09 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
24.07.2013 11:52 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
24.07.2013 11:50 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
24.07.2013 10:18 Dodanie informacji Krzysztof Duda