Odszkodowania za drogi przejęte na rzecz gminy na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Zarządu Nieruchomościami
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój nr 343
Tel. 58-66-88-504
        58-66-88-519
        58-66-88-531
        58-66-88-943
fax 0/58 66 88 502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8,00 - 16,00
 
wymagane dokumenty-wniosek właściciela nieruchomości/ użytkownika wieczystego lub z urzędu
-kopia decyzji o podziale 
sposób załatwienia sprawy-ujawnienie w księdze wieczystej Gminy Miasta Gdyni jako właściciela działki drogowej
-tryb cywilno-prawny: 1) negocjacje w celu ustalenia wartości odszkodowania, 2) zarządzenie Prezydenta Miasta zatwierdzające projekt porozumienia w sprawie wysokości odszkodowania, 3) podpisanie porozumienia (ugody, 4) wypłata odszkodowania;
-przy braku ugody sprawa kierowana jest do Prezydenta Miasta Gdyni wykonującego zadania starosty z zakresu administracji rządowej w celu prowadzenia postępowania administracyjnego kończącego się wydaniem decyzji o ustaleniu wartości i wypłacie odszkodowania 
opłaty-wniosek zwolniony z opłaty skarbowej
czas załatwienia sprawy-uzależniony od woli stron (negocjacje); minimum 2 m-ce
tryb odwoławczy-14 dni od daty otrzymania decyzji o odszkodowaniu
 
podstawa prawnaart. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz.1774 ze zmianami) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Szóstakowska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Stępień
Data wytworzenia informacji: 22.06.2005
Data udostępnienia informacji: 22.06.2005
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.03.2016 13:10 Aktualizacja treści Joanna Stępień
23.01.2015 12:05 Aktualizacja treści Joanna Stępień
02.01.2015 12:23 Aktualizacja treści Joanna Stępień
05.08.2014 12:54 Aktualizacja treści Joanna Stępień
02.08.2013 12:17 Korekta Joanna Stępień
02.08.2013 12:11 Korekta Joanna Stępień
26.07.2013 09:47 Korekta Joanna Stępień
15.07.2013 15:01 Aktualizacja treści Joanna Stępień
16.11.2012 09:45 Aktualizacja treści Joanna Stępień
26.10.2012 11:36 Korekta Joanna Stępień
11.10.2012 13:05 Aktualizacja treści Joanna Stępień
29.09.2010 15:02 Korekta Joanna Stępień
29.09.2010 14:57 Korekta Joanna Stępień