Nadzorowanie i windykacja należności z tytułu zawartych umów dot. mienia komunalnego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Dochodów
Referat Dochodów z Mienia Komunalnego
Al. Marsz. Piłsudskiego 18
81-378 Gdynia
pok.4
Tel. 58-66-88-257
        58-66-88-260
        58-66-88-270
        58-66-88-828
        58-66-88-252
fax 58 620 04 48
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
w godzinach:  8-16


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentynie dotyczy 
sposób załatwienia sprawynie dotyczy 
opłatyOpłaty z tyt zawartych umów dot. mienia komunalnego można regulować:
- w kasach obsługiwanych przez PKO Bank Polski S.A. - sala 27- na konto Urzędu Miasta: PKO Bank Polski S.A.
NRB: 88 1440 1026 0000 0000 0033 5029.

Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.

Terminy wnoszenia opłat:

•dzierżawa gruntu - miesięcznie do 20-go każdego miesiąca
•dzierżawa gruntu na cele rolnicze - rocznie do 31 października każdego roku
•wieczyste użytkowanie - rocznie do 31 marca każdego roku
•bezumowne korzystanie z gruntu - zgodnie z naliczeniem
czas załatwienia sprawynie dotyczy
inne informacjeInformacji szczegółowych w powyższym zakresie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
Uregulowanie należności po ustalonym terminie powoduje naliczenie odsetek ustawowych.
 
tryb odwoławczynie dotyczy 
podstawa prawnanie dotyczy 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 02.08.2012
Data udostępnienia informacji: 01.01.2000
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2016 10:28 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.11.2015 11:06 Korekta Małgorzata Gdaniec
12.11.2015 11:05 Korekta Małgorzata Gdaniec
12.11.2015 11:01 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.06.2015 11:19 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.03.2015 10:54 Korekta Małgorzata Gdaniec
27.01.2015 14:19 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.12.2014 11:20 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.11.2014 11:22 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
30.07.2013 10:34 Korekta Małgorzata Gdaniec
29.07.2013 15:50 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.12.2012 10:09 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
14.12.2012 10:08 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
03.08.2012 13:47 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska