Grunty Skarbu Państwa przesunięcie terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Mienia Skarbu Państwa
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój nr 424 pokój nr 402
Tel. 58-66-88-526
        58-66-88-953
fax 058 66 88 502 058 66 88 947
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8:00-16:00
 
wymagane dokumentydla osób fizycznych:
- wniosek z uzasadnieniem
dla osób prawnych:
- wniosek zawierajacy pełne dane firmy (nazwa, siedziba, adres przedsiębiorcy, NIP, REGON)
- tytuł pomocy publicznej wraz z przeznaczeniem
- oznaczenie prowadzonej działalności wg PKD
- informacje o zobowiązaniach
- lista głównych wierzycieli
- bilans zysków i strat za rok poprzedzający rok złożenia wniosku
- aktualne sprawozdanie finansowe
- oświadczenie o pomocy publicznej udzielonej w ciągu kolejnych trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku 
sposób załatwienia sprawypismo - zgoda na przesunięcie terminu płatności 
opłatybrak
czas załatwienia sprawyuzależniony od zgromadzenia wszystkich wymaganych dokumentów,zgody Kolegium Prezydenta
tryb odwoławczybrak 
podstawa prawnaustawa z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,przepisy o pomocy publicznej 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 22.03.2010
Data udostępnienia informacji: 22.03.2010
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.12.2016 12:32 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
06.12.2016 12:21 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
20.10.2015 12:52 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
16.10.2015 10:52 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
14.10.2015 11:56 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
23.01.2015 11:02 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
17.12.2014 13:11 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
23.09.2014 13:20 sprawdzanie aktualności karty Jolanta Śmigiel
23.09.2014 13:20 sprawdzanie aktualności karty Jolanta Śmigiel
13.05.2011 10:55 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel