Grunty Skarbu Państwa przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Mienia Skarbu Państwa
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój nr 429
Tel. 58-66-88-948
fax 58 66 88 502 58 66 88 947
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8:00-16:00
 
wymagane dokumenty- wniosek złożony przez współużytkowników wieczystych posiadających co najmniej połowę udziałów w nieruchomości
- aktualny odpis z księgi wieczystej (w przypadku lokali odpis księgi lokalowej
Dla spółdzielni mieszkaniowych dodatkowymi załącznikami są inwentaryzacja budynków znajdujących się na gruncie będącym przedmiotem przekształcenia oraz wypis i wyrys z ewidencji gruntów.
Komplet dokumentów należy złożyć w kancelarii ogólnej UMG 
sposób załatwienia sprawydecyzja administracyjna 
opłatyopłata skarbowa za wydanie decyzji 10,00PLN (w przypadku udziałów w gruncie współużytkownicy wieczyści uiszczają łącznie jedną opłatę 10,00zł)
płatna na konto nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
koszty ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej ponosi wnioskodawca
czas załatwienia sprawyminimum dwa miesiące od chwili złożenia dokumentów przez współużytkowników wieczystych posiadających co najmniej połowę udziałów w nieruchomości
inne informacje- opłata za przekształcenie jest ustalana indywidualnie na podstawie wyceny sporządzanej przez rzeczoznawcę majątkowego
- wpisu do księgi wieczystej po wydaniu decyzji o przekształceniu dokonuje wnioskodawca
 
tryb odwoławczyWojewoda Pomorski za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni 
podstawa prawnaustawa z 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
ustawa kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.  
druki

wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 31.03.2010
Data udostępnienia informacji: 31.03.2010
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.12.2016 12:37 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
06.12.2016 12:36 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
06.12.2016 12:15 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
13.01.2016 09:55 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
21.10.2015 12:25 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
21.10.2015 12:20 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
14.10.2015 12:04 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
23.01.2015 11:09 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
22.01.2015 11:26 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
17.12.2014 13:06 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
23.09.2014 13:05 sprawdzanie aktualności karty Jolanta Śmigiel
25.02.2013 10:16 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
31.01.2013 10:49 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
31.01.2013 10:32 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
14.03.2012 09:48 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
20.02.2012 14:37 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
29.11.2011 10:34 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
11.10.2011 10:17 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
11.10.2011 10:07 Korekta Dorota Nelke
11.10.2011 09:59 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
11.10.2011 09:53 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
11.10.2011 09:13 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel
11.10.2011 09:09 Korekta Dorota Nelke
27.09.2011 14:52 dodanie załącznika Jolanta Śmigiel
13.05.2011 10:38 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
17.11.2010 09:49 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
22.09.2010 11:07 Zmiana załącznika Jolanta Śmigiel