Grunty Skarbu Państwa-dzierżawa

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Mienia Skarbu Państwa
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój nr 424
Tel. 58-66-88-526
fax 058 66 88 502 058 66 88 947
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8:00-15:00
 
wymagane dokumenty-wniosek o dzierżawę
-mapa terenu z zaznaczonym obszarem dzierżawy
- aktualny odpis z KRS-u (osoby prawne) 
sposób załatwienia sprawyumowa dzierżawy 
opłatybrak opłat
czas załatwienia sprawyuzależniony od czasu uzyskania opinii wydziałów współpracujących oraz czasu uzyskania zgody Wojewody Pomorskiego, w przypadkach gdy jest ona wymagana
inne informacje-po podpisaniu umowy dzierżawy wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia w terminie 14 dni notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art.777 kpc, koszty oświadczenia ponosi wnioskodawca
-umowa zawierana po raz kolejny na tym samym terenie oraz umowy na czas oznaczony,dłuższy niż 3 lata lub nieoznaczony wymagają uzyskania zgody Wojewody  
tryb odwoławczybrak 
podstawa prawnaUstawa z 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami,kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964r. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 11.03.2010
Data udostępnienia informacji: 11.03.2010
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.12.2016 12:30 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
16.10.2015 11:08 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
14.10.2015 11:59 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
23.01.2015 11:04 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
17.12.2014 13:13 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
23.09.2014 13:25 sprawdzanie aktualności karty Jolanta Śmigiel
13.05.2011 10:59 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel