Dzierżawa nieruchomości gminnych

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Administrowania Gruntami
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
427,426,421,337
Tel. 58-66-88-533
        58-66-88-506
        58-66-88-505
        58-66-88-507
        58-66-88-529
fax 586688502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8-16
 
wymagane dokumenty- podanie (określenie powierzchni, miejsca i na jaki cel ma być wydzierżawiony grunt)

- mapa z zaznaczonym terenem ew. dzierżawy
wypis z KRS (dla firm)
 
sposób załatwienia sprawy- wystąpienia do wydziałów współpracujących o opinie

- w przypadku pozytywnych opinii Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni o ustaleniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (21 dni tablica ogłoszeń)

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni o wydzierżawieniu gruntu na rzecz wnioskodawcy (w przypadku większej iliści oferentów - przetarg)

- umowa dzierżawy 
opłatybrak opłat
czas załatwienia sprawyśredni czas załatwienia sprawy - 3 miesiące
inne informacjeOddanie nieruchomości w dzierżawę na czas oznaczony do 3 miesięcy nie wymaga sporządzenia Zarządzenia Prezydenta
Miasta o wykazie , ani Zarządzenia Prezydenta o wydzierżawieniu . Wykaz sporządza się i podaje do publicznej wiadomości , jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy strony zawierają kolejne umowy , których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Dzierżawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 paragraf 1 pkt.4 kpc. 
tryb odwoławczyUmowa cywinoprawna - nie przysługuje tryb odwoławczy wynikający z kpa. 
podstawa prawnaustawa o gospodarce nieruchomościami

ustawa o samorządzie gminnym

prawo miejscowe Uchwała RM Gdyni Nr XIV/266/11 z 23.11.2011r.(Dz.Urz.WP. z dn.27.12.2011r., Nr 175, poz.4144 ze zmianami)w sprawie zasad oddawania w dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ich obciążania i zarzadzenia Nr 5485/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni dnia 28.02.2012 roku w sprawie stawek czynszu dzierżawnego na nieruchomościach stanowiacych własność Gminy Miasta Gdyni.  
drukiCennik  dzierżaw 2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Makuch
Wprowadził informację: Zbigniew Osadowski
Ostatnio zmodyfikował: Zbigniew Osadowski
Data wytworzenia informacji: 21.08.2014
Data udostępnienia informacji: 21.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.06.2016 11:09 Zmiana załącznika Zbigniew Osadowski
16.06.2016 12:08 Zmiana załącznika Zbigniew Osadowski
28.01.2015 11:15 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
21.08.2014 14:27 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
12.03.2014 09:19 Zmiana załącznika Zbigniew Osadowski
07.11.2013 12:39 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
14.03.2012 11:25 Korekta Michał Kowalski
14.03.2012 11:17 Dodanie informacji Zbigniew Osadowski