Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Mienia Skarbu Państwa
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój nr 429
Tel. 58-66-88-948
fax 058 66 88 502 058 66 88 947
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8:00-16:00
 
wymagane dokumenty-wniosek użytkownika wieczystego zawierający oświadczenie o wysokości dochodu miesięcznego na jednego członka gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku 
sposób załatwienia sprawypismo o przyznaniu lub odmowie przyznania 50% bonifikaty 
opłatybrak
czas załatwienia sprawyuzależniony od terminu ogłoszenia przez Prezesa GUS komunikatu o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste
inne informacjebonifikata 50% przysługuje osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa GUS 
tryb odwoławczybrak 
podstawa prawnaustawa z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 18.03.2010
Data udostępnienia informacji: 18.03.2010
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.12.2016 12:47 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
06.12.2016 12:16 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
21.10.2015 13:01 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
14.10.2015 12:04 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
23.01.2015 10:59 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
17.12.2014 13:07 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel
23.09.2014 13:09 sprawdzanie aktualności karty Jolanta Śmigiel
13.05.2011 10:43 Aktualizacja treści Jolanta Śmigiel