Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Zarządu Nieruchomościami
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
nr 341
Tel. 58-66-88-937
        58-66-88-945
        58-66-88-530
fax 58 66-88-502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8:00-16:00
 
wymagane dokumenty-wniosek użytkownika wieczystego zawierający oświadczenie o wysokości dochodu miesięcznego na jednego członka gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona 
sposób załatwienia sprawy-pismo o przyznaniu lub odmowie przyznania 50% bonofikaty 
opłaty-brak
czas załatwienia sprawy-uzależniony od terminu ogłoszenia przez Prezesa GUS komunikatu o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste
inne informacje-bonifikata przysługuje osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona 
tryb odwoławczy-brak 
podstawa prawna-art.74 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zmianami) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Szóstakowska
Wprowadził informację: Joanna Stępień
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Stępień
Data wytworzenia informacji: 23.01.2012
Data udostępnienia informacji: 23.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.03.2016 12:58 Aktualizacja treści Joanna Stępień
23.01.2015 11:18 Aktualizacja treści Joanna Stępień
02.01.2015 10:18 Aktualizacja treści Joanna Stępień
05.08.2014 10:14 Aktualizacja treści Joanna Stępień
16.07.2013 09:27 Aktualizacja treści Joanna Stępień
19.02.2013 08:58 Korekta Joanna Stępień
11.10.2012 12:56 Aktualizacja treści Joanna Stępień
23.01.2012 09:05 Dodanie informacji Joanna Stępień