Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - obiekty Gdyńskiego Centrum Sportu

Niniejszym Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do oddania w najem następujących nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, na następujących warunkach:
I.      w postaci:
1)     pomieszczenia w budynku szatniowym zlokalizowanym przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni na działce nr 779 obręb nr 0019 Mały Kack dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00024645/5;
2)     pomieszczeń w budynku Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni na działce nr 165 obręb nr 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00024646/2;
3)     powierzchni wybiegowej oraz pomieszczeń w budynku Ośrodka Hipoterapii zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni na działce nr 3224 obręb nr 0022 Orłowo dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00024354/8.
II.     przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są na:
1)     działalność biurową związaną z prowadzeniem biurową stowarzyszenia- dot. pkt I. 1);
2)     prowadzenie magazynu klubowego najemców– dot. pkt. I.2);
3)     prowadzenie organizacji urodzin dla dzieci wraz z przejażdżką konną; - dot. pkt. I.3).
III.   okres najmu: od dnia 01.04.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.
IV.    czynsz:
1)     czynsz za najem płatny będzie:
a)     w okresach miesięcznych z góry do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego z zastrzeżeniem lit .b);
b)     w przypadku najmu nieruchomości wskazanej w pkt. I.3) – powierzchnia wybiegowa oraz pomieszczenie 43,54 m2 w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury na podstawie miesięcznego zestawienia faktycznego korzystania z nieruchomości;
2)     miesięczny czynsz najmu stanowi:
a)     iloczyn powierzchni oraz stawki czynszu za jeden metr kwadratowy najmowanej powierzchni nieruchomości. Stawka za jeden metr kwadratowy wynosi za pomieszczenia biurowe oraz magazynowe na nieruchomościach wskazanych w pkt. I.1) – 2) – 3,25 zł za 1m²;
b)     godzinowa stawka czynszu w wysokości 30,00 zł za powierzchnię wybiegową na nieruchomości wskazanej w pkt. I.3);
c)     dzienna stawka w wysokości 50,00 zł za pomieszczenie 43,54 m2 na nieruchomości wskazanej w pkt. I.3), z zastrzeżeniem, iż maksymalnie najemca może korzystać z przedmiotu najmu do 8 godzin dziennie w danym dniu;
do czynszów, o których mowa wyżej doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami;
V.     niezależnie od czynszu najemca ponosić będzie koszty bieżącej eksploatacji przedmiotu najmu tj. koszty zużycia energii elektrycznej, koszty zużycia wody;
VI.    nieruchomości przeznaczone są do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81 – 538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Miasta Gdyni w Gdyni (81 – 382) przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na rzecz niniejszych podmiotów:
1)     Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki :
14,30 m² w budynku zespołu szatniowego przy ul. Olimpijskiej 5,
2)     Stowarzyszenie Rugby Club Arka Gdynia:
12,00 m² w budynku administracyjnym przy Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni;
3)     Stowarzyszenie Gdyńskie Towarzystwo Piłki Ręcznej:
6 m² w budynku administracyjnym Narodowego Stadionu Rugby przy Kazimierza Górskiego 10;
4)     Stowarzyszenie Pomorski Klub Futbolu Amerykańskiego:
17,60 m² w budynku administracyjnym Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10;
5)     Wioleta Piepiórka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Dukar II” Wioleta Piepiórka z siedzibą w Sopocie (81 – 589), ul. Tymiankowa 16:
·        230 m² powierzchni wybiegowej dla koni w Hali zlokalizowanej w budynku Ośrodka Hipoterapii;
·        43,54 m2 pomieszczenia zlokalizowanego na parterze budynku Ośrodka Hipoterapii.

Nr sprawy: GCS.DA.222.34.2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Grzegorz Tojek
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Tojek
Data wytworzenia informacji: 28.02.2018
Data udostępnienia informacji: 02.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.03.2018 08:49 Aktualizacja treści Grzegorz Tojek