Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem - Stadion Miejski

Niniejszym Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do oddania w najem następujących nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, na następujących warunkach:
1)  część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, na której położony jest Stadion Miejski w Gdyni, w obszarze działki nr 781 obręb 0019 Mały Kack dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta o numerze GD1Y/00033423/9;
2)  przedmiotowa nieruchomość stanowi:
a)  punkt gastronomiczny o całkowitej powierzchni 400m²;
b)  punkt handlowy o całkowitej powierzchni 110 m²;
c)  trzy pomieszczenia biurowe o całkowitej powierzchni 105 m²;
d)  pomieszczenie pralnia/suszarnia o całkowitej powierzchni 49,77 m²;
e)  pomieszczenie studio telewizyjne o całkowitej powierzchni 26,7 m²;
3)  cel najmu nieruchomości: prowadzenie klubu sportowego, punktu handlowego, tj. sklepu z pamiątkami klubowymi, gastronomii w postaci restauracji, pomieszczenia gospodarczego, studio telewizyjne na potrzeby związane z transmisją meczy Ekstraklasy piłkarskiej oraz pozostałych rozgrywek piłkarskich oraz prowadzenia klubowej telewizji;
4)  okres najmu: do 1 roku, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku;
5)  czynsz najmu płatny będzie w okresach miesięcznych z góry do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego;
6)  miesięczny czynsz najmu stanowi: iloczyn powierzchni oraz stawki czynszu za jeden metr kwadratowy najmowanej powierzchni nieruchomości. Stawka za jeden metr kwadratowy wynosi 19,00 zł netto, co daje łącznie kwotę 13.137,93 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto trzydzieści siedem złotych zł 93/100).
Do czynszu doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7)  niezależnie od czynszu, Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacyjnych za media;
8)  nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81 – 538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Gminy Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni (81 – 382) na rzecz niniejszego podmiotu: Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą 81 – 538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, KRS nr 0000012878, REGON 192067570, NIP 586 – 20 – 47 – 640.
 
 
Nr sprawy: GCS.DA.222.35.2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Grzegorz Tojek
Data wytworzenia informacji: 07.12.2017
Data udostępnienia informacji: 07.12.2017