Zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Polityki Gospodarczej
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pok. 08
Tel. 58-66-82-022
fax 58 668-20-12
e-mail: gcwp@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentywniosek do pobrania poniżej 
sposób załatwienia sprawyDecyzję o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku podejmuje Zespół Konsultacyjny przy Prezydencie Miasta Gdyni 
opłatybrak
czas załatwienia sprawy30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku
inne informacjebrak 
tryb odwoławczyOd negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i zgodnie z Uchwałą nr 36/99 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.02.1999r. 
podstawa prawnaUstawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U.z 2014r., poz.1987) 
drukiwniosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Iwona Ziółkowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 19.01.2015
Data udostępnienia informacji: 19.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2015 12:11 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
19.01.2015 12:32 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
19.01.2015 12:17 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
19.01.2015 12:11 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska
19.01.2015 12:08 Aktualizacja treści Iwona Ziółkowska