Pomoc w załatwieniu sprawy

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. osób niepełnosprawnych
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców, łącznik, stanowisko nr 2

W godzinach: 08:00 - 15:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-92

Fax: 58 668-87-02
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: złożenie zgłoszenia
Sposób załatwienia sprawy: 1. złożenie w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych zgłoszenia lub osobiste powiadomienie o potrzebie pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie Miasta Gdyni i wypełnienie zgłoszenia na miejscu,
2. elektroniczne złożenie zgłoszenia na w/w adres e-mail
3.telefoniczne powiadomienie przez uprawnioną lub osobę wskazaną przez osobę uprawnioną, o potrzebie pomocy w załatwieniu sprawy (pracownik wypełnia zgłoszenie)
Opłaty: nie dotyczy
Czas załatwienia sprawy: w momencie osobistego zgłoszenia się osoby uprawionej
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna: Ustawa o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.2016.814 ze zm.), Uchwała nr 238 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (M.P.2014.118)
Inne informacje: za osobę uprawnioną uznaje się osobę, która ukończyła 65 lat
pracownik pomaga w załatwieniu sprawy w wydziale merytorycznym Urzędu Miasta Gdyni ale nie ma wpływu na sposób załatwienia sprawy
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Joanna Szczepańska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 14.09.2017
Data udostępnienia informacji: 14.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.11.2017 09:52 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
09.10.2017 08:54 dodanie do zakładki niepełnosprawni Michał Kowalski
04.10.2017 11:46 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska