Pomoc w załatwieniu sprawy

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych stanowisko 2

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-92
58 668-87-91

Fax: 58 6688795
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: złożenie zgłoszenia
Sposób załatwienia sprawy: 1. złożenie w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych zgłoszenia lub osobiste powiadomienie o potrzebie pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie Miasta Gdyni i wypełnienie zgłoszenia na miejscu,
2. elektroniczne złożenie zgłoszenia na w/w adres e-mail
3.telefoniczne powiadomienie przez uprawnioną lub osobę wskazaną przez osobę uprawnioną, o potrzebie pomocy w załatwieniu sprawy (pracownik referatu wypełnia zgłoszenie)
Opłaty: nie dotyczy
Czas załatwienia sprawy: w momencie osobistego zgłoszenia się osoby uprawionej
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna: Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U.2013.595 j.t), Uchwała nr 238 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (M.P.2014.118)
Inne informacje: za osobę uprawnioną uznaje się osobę, która ukończyła 65 lat
pracownik Referatu pomaga w załatwieniu sprawy w wydziale merytorycznym Urzędu Miasta Gdyni ale nie ma wpływu na sposób załatwienia sprawy
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Gontarz
Wprowadził informację: Magdalena Biegańska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 24.07.2014
Data udostępnienia informacji: 08.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.06.2017 12:04 Korekta Michał Kowalski