Pomoc w załatwieniu sprawy

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
Tel. 58-66-88-792 wew. 8792
fax 58-66-88-795
e-mail: niepełnosprawni@gdynia.pl
w godzinach:  8.30 - 15.30
 
wymagane dokumentyzłożenie zgłoszenia  
sposób załatwienia sprawy1. złożenie w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych zgłoszenia lub osobiste powiadomienie o potrzebie pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie Miasta Gdyni i wypełnienie zgłoszenia na miejscu,
2. elektroniczne złożenie zgłoszenia na w/w adres e-mail
3.telefoniczne powiadomienie przez uprawnioną lub osobę wskazaną przez osobę uprawnioną, o potrzebie pomocy w załatwieniu sprawy (pracownik referatu wypełnia zgłoszenie)
 
opłatynie dotyczy
czas załatwienia sprawyw momencie osobistego zgłoszenia się osoby uprawionej
inne informacjeza osobę uprawnioną uznaje się osobę, która ukończyła 65 lat

pracownik Referatu pomaga w załatwieniu sprawy w wydziale merytorycznym Urzędu Miasta Gdyni ale nie ma wpływu na sposób załatwienia sprawy

 
tryb odwoławczynie dotyczy  
podstawa prawnaUstawa o samorządzie powiatowym (Dz.U.2013.595 j.t), Uchwała nr 238 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (M.P.2014.118) 
drukizgłoszenie o potrzebie pomocy w załatwieniu sprawy w UM Gdyni  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Gontarz
Wprowadził informację: Joanna Kowalewska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Gregorczyk
Data wytworzenia informacji: 24.07.2014
Data udostępnienia informacji: 25.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.07.2014 09:24 Dodanie informacji Joanna Gregorczyk