2018

Elektroniczny Monitor Rady Miasta Gdyni

Numer pozycji Tytuł aktu Data udostępnienia
1 XXXIX/1113/18 - nadania pani Jolancie Obara Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”, 2018-02-23
2 XXXIX/1114/18 - nadania panu Tadeuszowi Palmowskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”, 2018-02-23 
3 XXXIX/1115/18 - nadania pani Monice Płocke Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”, 2018-02-23 
4 XXXIX/1116/18 - wyrażenia woli współdziałania Gminy Miasta Gdyni z Gminą Kosakowo w zakresie realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień dla zadania „Przebudowa układu drogowego ul. Płka Dąbka wraz ze skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego i ul. Andersa oraz budową dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. Płka Dąbka” 2018-02-23 
5 XXXIX/1117/18 - zmiany Statutu jednostki budżetowej „Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia”, 2018-02-23 
6 XXXIX/1118/18 - stwierdzenia nieważności § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego, 2018-02-23 
7 XXXIX/1119/18 - ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni, 2018-02-23 
8 XXXIX/1120/18 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Józefa Wybickiego w Gdyni, 2018-02-23 
9 XXXIX/1121/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu położonego przy ul. Zygmunta Augusta 13 w Gdyni, 2018-02-23 
10 XXXIX/1122/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Świętojańskiej 92, 2018-02-23 
11 XXXIX/1123/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy Alei Marszałka Piłsudskiego 50, 2018-02-23 
12 XXXIX/1124/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Kołobrzeskiej, 2018-02-23 
13 XXXIX/1125/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Rybaków (936 m), 2018-02-23 
14 XXXIX/1126/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Rybaków (1240 m), 2018-02-23 
15 XXXIX/1127/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Rybaków (130 m), 2018-02-23 
16 XXXIX/1128/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Rybaków (2500 m), 2018-02-23 
17 XXXIX/1129/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Rybaków (500 m), 2018-02-23 
18 XXXIX/1130/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Frezerów/Jantarowej, 2018-02-23 
19 XXXIX/1131/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul.Zielonej (22 m) 2018-02-23 
20 XXXIX/1132/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Zielonej (93 m), 2018-02-23 
21 XXXIX/1133/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Zielonej (15 m), 2018-02-23 
22 XXXIX/1134/18 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego, 2018-02-23 
23 XXXIX/1135/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Sochaczewska 6, 2018-02-23 
24 XXXIX/1136/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Bursztynowa 1A, 2018-02-23 
25 XXXIX/1137/18 - zmiany nazwy ulicy – drogi publicznej położonej na terenie Miasta Gdynia, 2018-02-23 
26 XXXIX/1/18 - ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania, 2018-02-23 
27 XXXIX/2/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Babie Doły, 2018-02-23 
28 XXXIX/3/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Cisowa, 2018-02-23 
29 XXXIX/4/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Chylonia 2018-02-23 
30 XXXIX/5/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, 2018-02-23 
31 XXXIX/6/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Dąbrowa, 2018-02-23 
32 XXXIX/7/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Działki Leśne, 2018-02-23 
33 XXXIX/8/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Grabówek, 2018-02-23 
34 XXXIX/9/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Kamienna Góra, 2018-02-23 
35 XXXIX/10/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Karwiny, 2018-02-23 
36 XXXIX/11/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Leszczynki, 2018-02-23 
37 XXXIX/12/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Mały Kack, 2018-02-23 
38 XXXIX/13/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia  jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Obłuże, 2018-02-23 
39 XXXIX/14/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Oksywie, 2018-02-23 
40 XXXIX/15/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Orłowo, 2018-02-23 
41 XXXIX/16/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Pogórze, 2018-02-23 
42 XXXIX/17/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo, 2018-02-23 
43 XXXIX/18/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Redłowo, 2018-02-23 
44 XXXIX/19/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Śródmieście, 2018-02-23 
45 XXXIX/20/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Wielki Kack, 2018-02-23 
46 XXXIX/21/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino – Leśniczówka, 2018-02-23 
47 XXXIX/22/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino- Radiostacja, 2018-02-23 
48 XXXIX/23/18 - Obwieszczenie Rady Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana, 2018-02-23 
49 XXXIX/1138/18 - zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/1091/17 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni 2018-02-23 
50 XXXIX/1139/18 - ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2018-02-23 
51 XL/1140/18 - wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2017 rok i 2018 rok, 2018-03-12
52 XL/1141/18 - powierzenia reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz zmiany uchwały nr VI/68/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r., 2018-03-12
53 XL/1142/18 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2018 rok, 2018-03-12
54 XL/1143/18 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Widnej w Gdyni, 2018-03-12
55 XL/1144/18 - wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej, 2018-03-12
56 XL/1145/18 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, 2018-03-12
57 XL/1146/18 - wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Krzywoustego, 2018-03-12
58 XL/1147/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dworcowej 11A, 2018-03-12
60 XL/1148/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Wielkopolska, 2018-03-12
61 XL/1149/18 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Leszczynki 155, 2018-03-12
62 XL/1150/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Akacjowej 7, 2018-03-12
63 XL/1151/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Wielkopolskiej, 2018-03-12
64 XL/1152/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Widnej, 2018-03-12
65 XL/1153/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Bernadowskiej, 2018-03-12
66 XL/1154/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Płockiej, 2018-03-12
67 XL/1155/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów   dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów, 2018-03-12
68 XL/1156/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Iglastej 6, 2018-03-12
69 XL/1157/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Kalksztajnów, 2018-03-12
70 XL/1158/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Turkusowej, 2018-03-12
71 XL/1159/18 - wyrażenia zgody na oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 10, 11 w kl. 35 położonych  Gdyni przy ul. Hallera 33-35, 2018-03-12
72 XL/1160/18 - wezwania Rady Miasta Gdyni do zaprzestania naruszeń - dotyczy gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 4/72, 2018-03-12
73 XL/1161/18 - skargi Pana JB na działalność Naczelników Wydziałów Środowiska oraz Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, 2018-03-12
74 XL/1162/18 - skargi Pani KS na działalność Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. 2018-03-12
75 XL/1163/18 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok, 2018-03-12
76 XL/1164/18 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033, 2018-03-12
77 XL/1165/18 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu CityChangerCargoBike, dofinansowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, 2018-03-12
78 XL/1166/18 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu CoBiUM, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk, 2018-03-12
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 31.01.2018
Data udostępnienia informacji: 31.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.03.2018 13:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.03.2018 13:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.03.2018 13:02 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.03.2018 12:58 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.03.2018 12:57 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.03.2018 12:56 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.03.2018 12:50 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.03.2018 12:48 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
26.02.2018 15:57 zatwierdzenie Michał Kowalski
23.02.2018 11:38 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.02.2018 11:37 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.02.2018 11:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.02.2018 11:32 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.02.2018 11:31 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.02.2018 11:24 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.02.2018 11:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.02.2018 11:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.02.2018 11:12 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.01.2018 14:17 Korekta Michał Kowalski