2017

Elektroniczny Monitor Rady Miasta Gdyni

2016 rok


Numer
pozycji
Tytuł aktu Data
udostępnienia
1 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/679/17 - nadania panu Leszkowi Kopciowi Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”  2017-02-21
2 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/680/17 - nadania panu Władysławowi Wiśniewskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”  2017-02-21
3 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/681/17 - nadania Wojskowemu Klubowi Sportowemu FLOTA Gdynia Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”  2017-02-21
4 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/682/17 - w sprawie wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2016 rok.  2017-02-21
5 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/683/17 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030  2017-02-21
6 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/684/17 - zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni,  2017-02-21
7 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/685/17 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej  2017-02-21
8 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/686/17 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych”.  2017-02-21
9 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/687/17 - ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni  2017-02-21
10 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/688/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Legionów, ul. Powstania Śląskiego, ul. Kilińskiego, ul. Chrzanowskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Curie-Skłodowskiej, ul. Chylońskiej, ul. Ledóchowskiego, ul. Płk. Dąbka, ul. Starogardzkiej  2017-02-21
11 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/689/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy ul.Sandomierskiej  2017-02-21
12 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/690/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Gdyni  przy  Al. Jana Pawła II  2017-02-21
13 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/691/17 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów 3  2017-02-21
14 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/692/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Płk. S. Dąbka  2017-02-21
15 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/693/17 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Artura Grottgera  2017-02-21
16 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/694/17 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Stefana Ramułta, Wojciecha Drzymały, Zakręt do Oksywia 1, Opata Hackiego  2017-02-21
17 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/695/17 - pozbawienia drogi nr 135470G w Gdyni (ul. Saperska) kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania  2017-02-21
18 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/696/17 - w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni  2017-02-21
19 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/697/17 - skargi Pani EB na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni  2017-02-21
20 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/698/17 - skargi Pana MBS na działalność Kierownika Referatu Skarg i Interwencji Urzędu Miasta Gdyni  2017-02-21
21 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/699/17 - wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały nr XXV/624/16 z dnia 26 października 2016 r.  2017-02-21
22  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.  XXIX/700/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów  2017-02-25
23 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.  XXIX/701/17 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni  2017-02-25
24 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.  XXIX/702/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bosmańskiej i Aragońskiej 2017-02-25 
25 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/703/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Adm. J. Unruga 2017-02-25 
26 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.  XXIX/704/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 16 2017-02-25 
27 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/705/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kornela Makuszyńskiego 2017-02-25 
28 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/706/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 26 2017-02-25 
29 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/707/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Wrocławskiej/Architektów 2017-02-25 
30 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/708/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Zakopiańskiej 2017-02-25 
31 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/709/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Kalksztajnów 2017-02-25 
32 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/710/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. K. Kilińskiego/A.Abrahama 2017-02-25 
33 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/711/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Partyzantów 23, ul. Powstania Styczniowego 2, ul. Boh. Starówki Warszawskiej 19, ul. Bp. Dominika 3-21, ul. gen. J. Dąbrowskiego, ul. Leopolda Staffa 2017-02-25 
34 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/712/17 - wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zabudowanych garażami na czas nieokreślony 2017-02-25 
35 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/713/17 - zmiany uchwały Nr XXX/210/91 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie likwidacji żłobka tygodniowego i powołania Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry 3 w Gdyni 2017-02-25 
36 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r. XXIX/714/17 – określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2017-02-25 
37 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r. XXIX/715/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej 2017-02-25 
38 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/716/17 - projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-02-25 
39 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/717/17 - projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 2017-02-25 
40 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.  XXIX/718/17 - zmieniająca uchwałę nr XXVII/667/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2017-02-25 
41 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r. XXIX/719/17 - założenia Przedszkola nr 55 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73 2017-02-25 
42 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.  XXIX/720/17 - założenia Przedszkola nr 56 w Gdyni, ul. Chylońska 237   2017-02-25 
43 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -      XXX/721/17 - przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026   2017-04-04
44 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -      XXX/722/17 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok 2017-04-04 
45 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/723/17 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033 2017-04-04 
46 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/724/17 - zasad ustalania i przekazywania środków finansowych zakładowi budżetowemu Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 2017-04-04 
47 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/725/17 - wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji  w 2017 r. 2017-04-04 
48 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/726/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ul. Hutniczej oraz linii kolejowej nr 228 2017-04-04 
49 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/727/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim 2017-04-04 
50 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/728/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej 2017-04-04 
51 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/729/17 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej 2017-04-04
52 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -      XXX/730/17 - udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni 2017-04-04
53  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/731/17 - przyjęcia raportu z realizacji "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gdyni na lata 2014- 2017 z perspektywą do roku 2020" 2017-04-04 
54 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/732/17 - określenia wysokości stawek opłat za usuwanie drzew 2017-04-04
55 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -      XXX/733/17 - programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2017 2017-04-04
56 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/734/17 - przyjęcia raportu z realizacji w 2016 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2017-04-04
57  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/735/17 - nadania imienia Przedszkolu nr 24 w Gdyni, ul. Korczaka 22 2017-04-04 
58  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/736/17 - nadania imienia Przedszkolu nr 31 w Gdyni, ul. Zamenhofa 8 2017-04-04 
59  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/737/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie ulicy Sopockiej 2017-04-04 
60 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/738/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej 2017-04-04
61 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/739/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Armii Krajowej 2017-04-04
62 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/740/17 - wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasta Gdyni na działce gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni ul. Komandorska 57 2017-04-04
63 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/741/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni ul. Komandorska 57 2017-04-04
64 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/742/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul. Komandorska 55 2017-04-04
65 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/743/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w miejscowości Kielno, gmina Szemud 2017-04-04
66 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/744/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Demptowskiej 2017-04-04
67 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/745/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego 2017-04-04
68 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/746/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (Bohaterów Starówki Warszawskiej 16) 2017-04-04
69  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/747/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu (Gen. Hallera 14), 2017-04-04 
70 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/748/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu (Chwarznieńska 91) 2017-04-04
71 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/749/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu (Mickiewicza 33) 2017-04-04
72  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/750/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż garażu położonego przy ul. Szafranowej, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz  z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 2017-04-04 
73  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/751/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Komandorskiej 2017-04-04 
74  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/752/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka 9 2017-04-04 
75  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/753/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Węglowej 11 2017-04-04 
76  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/754/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej (300 m2) 2017-04-04 
77  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/755/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej (12,66 ha) 2017-04-04 
78  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/756/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Augustyna Necla 2017-04-04 
79  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/757/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy ul. Olgierda 2017-04-04 
80  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/758/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Powstania Listopadowego 4 2017-04-04 
81  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/759/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Szyprów 24A 2017-04-04 
82  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/760/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej 12-14 2017-04-04 
83  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/761/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Śląskiej 51 2017-04-04 
84  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/762/17 - skargi mieszkańców dzielnicy Gdynia-Dąbrowa na działalność Prezydenta Miasta Gdyni 2017-04-04 
85  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/763/17 - oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Lidzkiej 61 2017-04-04 
86  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/764/17 - ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni 2017-04-04 
87  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/765/17 - dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-04-04 
88  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. - XXX/766/17 - dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 2017-04-04 
89 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. -XXX/767/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2017-2021 2017-04-04
90 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/768/17 - przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030" 2017-05-06
91 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -     XXXI/769/17 - przyjęcia Programu Osłonowego wsparcia mieszkańców Wzgórza Gen. Orlicz-Dreszera na  lata 2017-2021, 2017-05-06
92 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/770/17 - wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2017 2017-05-06
93 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/771/17 - zmiany nazw ulicy Generała Zygmunta Berlinga, ulicy Wincentego Rzymowskiego i ulicy I Armii Wojska Polskiego 2017-05-06
94 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/772/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego oraz garaży położonych przy Al. Marsz. Piłsudskiego 16,  stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 2017-05-06
95 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/773/17 - wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Palmowej 2017-05-06
96  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. - XXXI/774/17 - wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Orzechowej 2017-05-06 
97 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/775/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Gołębiej 2017-05-06
98 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/776/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Kombatantów 2017-05-06
99 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/777/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Krzemowej 2017-05-06
100 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/778/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Czechosłowackiej 2017-05-06
101 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. - XXXI/779/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Świeckiej i Wiejskiej 2017-05-06
102 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/780/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości   położonej w  Gdyni  przy ul. Świętojańskiej (Skwer Żeromskiego) 2017-05-06
103 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/781/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości   położonej w  Gdyni  przy ul. Zygmunta Augusta 2017-05-06
104 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/782/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy    dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 2017-05-06
105 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/783/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Skarbka 2017-05-06
106 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/784/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego trybu zawarcia umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanych kompleksem Miejskich Hal Targowych, położonych przy ul. Wójta Radtkego 36/40 2017-05-06
107 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/785/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Ignacego Krasickiego 2017-05-06
108 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/786/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zbożowej 2017-05-06
109 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/787/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Jana z Kolna 2017-05-06
110 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/788/17 - skargi Pani EB na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni 2017-05-06
111 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/789/17 - skargi Pani AK na działalność Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni 2017-05-06
112 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/790/17 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej 2017-05-06
113 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/791/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2017-05-06
114 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/792/17 - ustalenia uprawnień w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej 2017-05-06
115 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 r. -XXXI/793/17 - utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Gdyńskie Centrum Zdrowia” 2017-05-06
116 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/794/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego 2017-06-01
117 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/795/17 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej 2017-06-01
118 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/796/17 - w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granic pasa technicznego na terenie Miasta Gdyni, skorygowanego w obszarze Mola Rybackiego 2017-06-01
119 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/797/17 - zaopiniowania projektu granicy morskiej przystani „Dalmor” w Gdyni 2017-06-01
120 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/798/17 - o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni 2017-06-01
121 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/799/17 - wyrażenia zgody na zbycie udziałów w prawie własności nieruchomości, stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni oraz osoby fizycznej położonej w  Gdyni przy ul. Żukowskiej 2017-06-01
122 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/800/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 2017-06-01
123 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/801/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Wzgórze Bernadowo,  stanowiących  własność Gminy Miasta Gdyni 2017-06-01
124 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/802/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 8 2017-06-01
125 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/803/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa 10 2017-06-01
126 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/804/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Promienna 4 2017-06-01
127 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/805/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Olsztyńskiej 35 2017-06-01
128 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/806/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość położonych przy ul. 3-go Maja 9-13 wraz z przypisanym do nich udziałem w nieruchomości 2017-06-01
129 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/807/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Armii Krajowej 2017-06-01
130 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/808/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej 2017-06-01
131 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/809/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Lotników 152 2017-06-01
132 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/810/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy I. Łyskowskiego 4 2017-06-01
133 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/811/17 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Posejdona w Gdyni 2017-06-01
134 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/812/17 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Prostokątnej w Gdyni 2017-06-01
135 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/813/17 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Skolskiej w Gdyni 2017-06-01
136 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/814/17 - zamiaru reorganizacji sieci filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni obejmującej połączenie, likwidację oraz utworzenie filii, a także zmianę statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów 2017-06-01
137 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/815/17 - odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej (p. A.C.), 2017-06-01
138 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/816/17 - odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej (p. A.J.D.) 2017-06-01
139 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/817/17 - desygnowania radnych Rady Miasta Gdyni do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego 2017-06-01
140 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/818/17 - założenia Przedszkola nr 57 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26, 2017-06-01
141 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2017 r. -XXXII/819/17 - założenia Przedszkola nr 58 w Gdyni, ul. Wiesławy Kwiatkowskiej 23 2017-06-01
142 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/820/17 - przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2016 2017-07-04
143 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/821/17 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2016 2017-07-04
144 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/822/17 - zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu, 2017-07-04
145 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/823/17 - udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2016, 2017-07-04
146 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/824/17 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok, 2017-07-04
147 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/825/17 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033. 2017-07-04
148 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/826/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, 2017-07-04
149 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/827/17 - przyjęcia do realizacji Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030, 2017-07-04
150  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/828/17 - przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 – 2019,  2017-07-04
151 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/829/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej  w Gdyni przy ul. Strzelców 28, 2017-07-04
152 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/830/17 - przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 2017-07-04
153 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/831/17 - zmieniająca  uchwałę  Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego wsparcia mieszkańców Wzgórza gen. Orlicz-Dreszera na  lata 2017-2021, 2017-07-04
154 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/832/17 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2017-07-04
155 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/833/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego, 2017-07-04
156 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/834/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic K. Małkowskiego i kard. S. Wyszyńskiego, 2017-07-04
157 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/835/17 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego, 2017-07-04
158 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/836/17 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej, 2017-07-04
159 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/837/17 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego, 2017-07-04
160 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/838/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej 2017-07-04
161 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/839/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 203A, 2017-07-04
162 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/840/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Cumowników, 2017-07-04
163 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/841/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Krawieckiej 14-16, 2017-07-04
164 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/842/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Morskiej 173, 2017-07-04
165 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/843/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Zawiszy Czarnego, 2017-07-04
166 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/844/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 57A, 2017-07-04
167 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/845/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy     dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 75, 2017-07-04
168 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/846/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 96A, 2017-07-04
169 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/847/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych w Gdyni przy ulicy Leszczynki 179, 2017-07-04
170 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/848/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Mrongowiusza 21, 2017-07-04
180 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/849/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej, 2017-07-04
181 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/850/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej 2017-07-04
182 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/851/17 - wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ciągu pieszo-rowerowego, 2017-07-04
183 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/852/17 - wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Strzelców, 2017-07-04
184 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/853/17 - wyrażenia   zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Miasta  Gdyni  na  nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych, 2017-07-04
185 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/854/17 - wyrażenia  zgody  na przyjęcie przez Gminę  Miasta  Gdyni darowizny nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy  ulicy Górniczej, 2017-07-04
186 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/855/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu udziału w nieruchomości położonej w pasie ulicy Warszawskiej, 2017-07-04
187 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/856/17 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni udziału w nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 44, 2017-07-04
188 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/857/17 - nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 14 2017-07-04
189 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/858/17 - skargi pani GK na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, 2017-07-04
190 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/859/17 - ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy, 2017-07-04
191 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/860/17 - zasad nabywania przez Gminę Miasta Gdyni lokali mieszkalnych do mieszkaniowego zasobu Gminy 2017-07-04
192 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/861/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Antoniego Abrahama w Gdyni. 2017-07-04
193 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/862/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. 2017-07-04
194 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/863/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego w Gdyni. 2017-07-04
195 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/864/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Orła Białego w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 im. Orła Białego w Gdyni. 2017-07-04
196 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/865/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 im. wiceadm. Józefa Unruga w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 17 im. wiceadm. Józefa Unruga w Gdyni. 2017-07-04
197 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/866/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego w Gdyni. 2017-07-04
198 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/867/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 im. II Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. II Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni. 2017-07-04
199 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/868/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gdyni. 2017-07-04
200 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/869/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 23 w Gdyni. 2017-07-04
201 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/870/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni. 2017-07-04
202 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/871/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Lotników Polskich w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 28 im. Lotników Polskich w Gdyni. 2017-07-04
203 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/872/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Stefana Żeromskiego w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Stefana Żeromskiego w Gdyni. 2017-07-04
204 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/873/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 33 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni. 2017-07-04
205 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/874/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 34 im. Leonida Teligi w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 34 im. Leonida Teligi w Gdyni. 2017-07-04
206 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/875/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 35 im. kpt. Stanisława Kosko w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 35 im. kpt. Stanisława Kosko w Gdyni. 2017-07-04
207 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/876/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni. 2017-07-04
208 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/877/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 39 im. kpt. ż. w. Kazimierza Jurkiewicza w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 39 im. kpt. ż. w. Kazimierza Jurkiewicza w Gdyni. 2017-07-04
209 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/878/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 40 im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 40 im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta w Gdyni. 2017-07-04
210 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/879/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 42 im. Królowej Jadwigi w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 42 im. Królowej Jadwigi w Gdyni. 2017-07-04
211 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/880/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 45 w Gdyni. 2017-07-04
212 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/881/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 5 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 8 im. Obrońców Helu i Gimnazjum nr 5, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Obrońców Helu w Gdyni. 2017-07-04
213 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/882/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 6 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 11 im. Bohaterów Załogi ORP „Grom” i Gimnazjum nr 7, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Bohaterów Załogi ORP „Grom” w Gdyni. 2017-07-04
214 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/883/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego i Gimnazjum nr 8, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni. 2017-07-04
215 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/884/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 31 im. Synów Pułku i Gimnazjum nr 12, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 31 im. Synów Pułku w Gdyni. 2017-07-04
216 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/885/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 43 im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego i Gimnazjum nr 16, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 43 im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego w Gdyni. 2017-07-04
217 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/886/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 44 im. Obrońców Wybrzeża i Gimnazjum nr 17, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 44 im. Obrońców Wybrzeża w Gdyni. 2017-07-04
218 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/887/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 46 im. Franciszka Sokoła i Gimnazjum nr 18, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 46 im. Franciszka Sokoła w Gdyni. 2017-07-04
219 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/888/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 47 im. Franciszki Cegielskiej i Gimnazjum nr 19, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 47 im. Franciszki Cegielskiej w Gdyni. 2017-07-04
220 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/889/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 15 w Gdyni, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 48 i Gimnazjum nr 20, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 48 w Gdyni. 2017-07-04
221 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/890/17 - W sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni. 2017-07-04
222 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/891/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 im. Marii Grzegorzewskiej w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 24 im. Marii Grzegorzewskiej w Gdyni. 2017-07-04
223 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/892/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Gdyni. 2017-07-04
224 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/893/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni. 2017-07-04
225 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/894/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 50 w Gdyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 50 w Gdyni. 2017-07-04
226 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/895/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Gdyni w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Gdyni. 2017-07-04
227 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/896/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Gdyni w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Gdyni. 2017-07-04
228 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/897/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Gdyni w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Gdyni. 2017-07-04
229 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/898/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Gdyni w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Gdyni. 2017-07-04
230 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/899/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Gdyni w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 w Gdyni. 2017-07-04
231 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/900/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Gdyni w Branżową Szkołę I Stopnia nr 6 w Gdyni. 2017-07-04
232 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/901/17 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 8 w Gdyni w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia nr 7 w Gdyni. 2017-07-04
233 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/902/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Gdyni dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 1 w Gdyni. 2017-07-04
234 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/903/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Gdyni dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 2 w Gdyni. 2017-07-04
235 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/904/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 w Gdyni w Szkołę Policealną nr 1 w Gdyni. 2017-07-04
236 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/905/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych w Gdyni w Szkołę Policealną nr 2 dla Dorosłych w Gdyni. 2017-07-04
237 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/906/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 3 w Gdyni w Szkołę Policealną nr 3 w Gdyni. 2017-07-04
238 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/907/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 4 w Gdyni w Szkołę Policealną nr 4 w Gdyni. 2017-07-04
239 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/908/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych w Gdyni w Szkołę Policealną nr 5 dla Dorosłych w Gdyni. 2017-07-04
240 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/909/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 6 w Gdyni w Szkołę Policealną nr 6 w Gdyni. 2017-07-04
241 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/910/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych w Gdyni w Szkołę Policealną nr 8 dla Dorosłych w Gdyni. 2017-07-04
242 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/911/17 - W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 10 dla Dorosłych w Gdyni w Szkołę Policealną nr 10 dla Dorosłych w Gdyni. 2017-07-04
243 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/912/17 - Zmieniająca uchwałę nr XXXIX/1270/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie założenia Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Gdyni, ul. Słowackiego 53. 2017-07-04
244 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. -  XXXIII/913/17 - W sprawie połączenia Przedszkola nr 55 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73 i Szkoły Podstawowej nr 47 im. Franciszki Cegielskiej, ul. Nagietkowa 73 w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73. 2017-07-04
245 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. - XXXIII/914/17 - W sprawie połączenia Przedszkola nr 57 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26 i Szkoły Podstawowej nr 46 im. Franciszka Sokoła, ul. Chwaszczyńska 26 w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26. 2017-07-04
246
247
248
249
250
251

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 21.02.2017
Data udostępnienia informacji: 21.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2017 11:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.07.2017 12:38 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.07.2017 12:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.06.2017 09:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.06.2017 09:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.06.2017 13:18 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.06.2017 13:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.06.2017 12:44 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.06.2017 12:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.06.2017 12:29 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.06.2017 12:11 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.06.2017 11:51 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.06.2017 11:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.03.2017 14:14 Korekta Katarzyna Manikowska
14.03.2017 10:42 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
14.03.2017 10:23 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
21.02.2017 12:00 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.02.2017 11:59 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska