2017

Elektroniczny Monitor Rady Miasta Gdyni

2016 rok


Numer
pozycji
Tytuł aktu Data
udostępnienia
1 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/679/17 - nadania panu Leszkowi Kopciowi Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”  2017-02-21
2 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/680/17 - nadania panu Władysławowi Wiśniewskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”  2017-02-21
3 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/681/17 - nadania Wojskowemu Klubowi Sportowemu FLOTA Gdynia Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”  2017-02-21
4 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/682/17 - w sprawie wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2016 rok.  2017-02-21
5 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/683/17 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030  2017-02-21
6 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/684/17 - zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni,  2017-02-21
7 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/685/17 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej  2017-02-21
8 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/686/17 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych”.  2017-02-21
9 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/687/17 - ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni  2017-02-21
10 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/688/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Legionów, ul. Powstania Śląskiego, ul. Kilińskiego, ul. Chrzanowskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Curie-Skłodowskiej, ul. Chylońskiej, ul. Ledóchowskiego, ul. Płk. Dąbka, ul. Starogardzkiej  2017-02-21
11 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/689/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy ul.Sandomierskiej  2017-02-21
12 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/690/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Gdyni  przy  Al. Jana Pawła II  2017-02-21
13 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/691/17 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów 3  2017-02-21
14 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/692/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Płk. S. Dąbka  2017-02-21
15 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/693/17 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Artura Grottgera  2017-02-21
16 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/694/17 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Stefana Ramułta, Wojciecha Drzymały, Zakręt do Oksywia 1, Opata Hackiego  2017-02-21
17 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/695/17 - pozbawienia drogi nr 135470G w Gdyni (ul. Saperska) kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania  2017-02-21
18 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/696/17 - w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni  2017-02-21
19 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/697/17 - skargi Pani EB na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni  2017-02-21
20 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/698/17 - skargi Pana MBS na działalność Kierownika Referatu Skarg i Interwencji Urzędu Miasta Gdyni  2017-02-21
21 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. XXVIII/699/17 - wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały nr XXV/624/16 z dnia 26 października 2016 r.  2017-02-21
22  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.  XXIX/700/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów  
23 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.  XXIX/701/17 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni  
24 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.  XXIX/702/17 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bosmańskiej i Aragońskiej  
25 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/703/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Adm. J. Unruga  
26 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.  XXIX/704/17 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 16  
27 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/705/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kornela Makuszyńskiego  
28 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/706/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 26  
29 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/707/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Wrocławskiej/Architektów  
30 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/708/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Zakopiańskiej  
31 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/709/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Kalksztajnów  
32 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/710/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. K. Kilińskiego/A.Abrahama  
33 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/711/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Partyzantów 23, ul. Powstania Styczniowego 2, ul. Boh. Starówki Warszawskiej 19, ul. Bp. Dominika 3-21, ul. gen. J. Dąbrowskiego, ul. Leopolda Staffa  
34 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/712/17 - wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zabudowanych garażami na czas nieokreślony  
35 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/713/17 - zmiany uchwały Nr XXX/210/91 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie likwidacji żłobka tygodniowego i powołania Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry 3 w Gdyni  
36 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r. XXIX/714/17 – określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
37 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r. XXIX/715/17 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej  
38 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/716/17 - projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  
39 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.   XXIX/717/17 - projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego  
40 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.  XXIX/718/17 - zmieniająca uchwałę nr XXVII/667/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania  
41 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r. XXIX/719/17 - założenia Przedszkola nr 55 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73  
42 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r.  XXIX/720/17 - założenia Przedszkola nr 56 w Gdyni, ul. Chylońska 237    
43  
44  
45  
46    
47    
48    
49    
50    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Orlik
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 21.02.2017
Data udostępnienia informacji: 21.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2017 14:14 Korekta Katarzyna Manikowska
14.03.2017 10:42 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
14.03.2017 10:23 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
21.02.2017 12:00 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.02.2017 11:59 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska