Wymeldowanie obcokrajowca z pobytu stałego

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
półpiętro, pokój 60
Tel. 58-66-88-727
        58-66-88-729
        58-66-88-730
fax 58-66-88-767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00 - od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 14.00 - w soboty.
 
wymagane dokumenty• druk "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" do pobrania poniżej lub w pok. 60 (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
• ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo 
sposób załatwienia sprawywymeldowanie z pobytu stałego 
opłatybez opłat; w przypadku pobrania zaświadczenia – opłata 17 zł
czas załatwienia sprawyod ręki
inne informacje- wymeldowania można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu
- wymeldowania dokonuje się osobiście lub poprzez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - wzór do pobrania poniżej (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- za osobę małoletnią lub inną nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu 
tryb odwoławczy---- 
podstawa prawnaUstawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.722 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1852)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1290)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.23)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1827) 
drukiZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego


Wzór pełnomocnictwa do wymeldowania


Wniosek o wydanie zaświadczenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 21.09.2007
Data udostępnienia informacji: 21.09.2007
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2016 10:18 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.10.2016 11:35 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
15.01.2016 10:15 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
09.12.2015 10:24 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
17.11.2015 10:13 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
19.08.2015 14:48 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
16.06.2015 08:57 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.03.2015 10:15 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
27.02.2015 15:14 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
02.02.2015 13:31 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
10.09.2014 13:41 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
18.08.2014 12:40 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
24.03.2014 10:13 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
29.10.2013 12:35 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
07.03.2013 11:30 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
22.02.2013 09:58 Korekta Małgorzata Lejko
22.02.2013 09:26 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
01.02.2013 12:00 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.01.2013 11:29 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
03.01.2013 09:05 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
02.01.2013 10:17 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
30.11.2012 11:18 sprawdzenie aktualności karty Małgorzata Lejko
14.04.2011 11:44 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
13.09.2010 13:46 Korekta Małgorzata Lejko
13.09.2010 13:43 Korekta Małgorzata Lejko